Processierups

Eikenprocessierups in je tuin?

De eikenprocessievlinder is een onschuldige, inheemse nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken.

Op eiken kan je in het voorjaar en vroege zomer spinsels met behaarde rupsen aantreffen. De rupsen verplaatsen zich ook in lange rijen ("processie"). Vanaf ongeveer half mei ontwikkelen ze brandharen die klachten veroorzaken. Deze brandharen bevinden zich ook in de lucht en op de grond nabij de boom, en blijven jarenlang actief.

Eikenprocessierups herkennen

  • De rupsen bevinden zich in of aan de voet van een eik.
  • Er komen veel rupsen voor, in een spinselnest of zich verplaatsend in lange rijen.
  • De rupsen zijn vanaf half mei grijs met een donkere band op de rug en hebben lange haren.

Verwarring is mogelijk met andere soorten die ook lange haren hebben of spinsels vormen, maar dan is zeer vaak niet voldaan aan alle drie de kenmerken tegelijk.

Er zitten eikenprocessierupsen in mijn tuin of op mijn grond, wat nu?

De brandweer van Overijse staat niet in voor de bestrijding van processierupsen, zij bestrijden enkel wespennesten. Wanneer de rupsen op priv├ęgrond zitten, staat de eigenaar van de grond in voor de bestrijding. Je kan hiervoor een gespecialiseerde aannemer contacteren. Een lijst met gespecialiseerde aannemers vind je onderaan deze pagina.

Tip: meld het nest aan de gemeente zodat de overheid een duidelijk beeld krijgt van de overlast en verspreiding.

Er zitten eikenprocessierupsen op een grond van de gemeente (bv in een park, in dreven of langs straten en fietswegen ...). Wat moet ik doen?

Zitten de rupsen op openbaar domein? Dan is de gemeente verantwoordelijk voor de bestrijding. Contacteer de omgevingsdienst om te melden waar de rupsen zitten. Indien de rupsen een bedreiging vormen voor de gezondheid van de burger zal er beroep gedaan worden op een erkende aannemer voor de verwijdering van het nest.

Lees hier nog meer info.

Documenten

  • Lijst_aannemers_eikenprocessierups_Vlaams_Brabant.pdf
    pdf 88 Kb
    Downloaden