Europees rijbewijs

Inhoud

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
    Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Bedrag

30 euro

Uitgebreide informatie per categorie

Rijbewijs AM (Bromfiets)Bromfiets | GOCA Vlaanderen
Rijbewijs A1-A2-A (Motorfiets)Motorfiets | GOCA Vlaanderen
Rijbewijs B-BE (Auto)Personenwagen | GOCA VlaanderenAuto met aanhangwagen | GOCA Vlaanderen
Rijbewijs C-CE-C1-C1E (Vrachtwagen)Vrachtwagen (C/C1) | GOCA VlaanderenVrachtwagen met aanhangwagen (CE/C1E) | GOCA Vlaanderen

https://mobilit.belgium.be/nl/weg/rijden/rijbewijzen/belgisch-rijbewijs/vakbekwaamheid

Rijbewijs D-DE-D1-D1E (Autobus)Autobus (D/D1) | GOCA VlaanderenAutobus met aanhangwagen | GOCA Vlaanderen

https://mobilit.belgium.be/nl/weg/rijden/rijbewijzen/belgisch-rijbewijs/vakbekwaamheid

Rijbewijs G (Tractor en tuinbouwvoertuigen)Landbouwvoertuig | GOCA Vlaanderen

Online aanvraag

Ben je in het bezit van een geldig Belgisch rijbewijs categorie B (met eventuele vermelding A, A1, A2, A3 of AM) of ben je geslaagd voor het praktisch rijexamen van één van deze categorieën, dan kan je ook online via het e-loket je rijbewijs aanvragen: Rijbewijs - online aanvraag van een rijbewijs categorie B - Gemeente Overijse

Je dient het rijbewijs wel steeds persoonlijk af te halen. 

De betaling van het rijbewijs gebeurt bij de afhaling. Haal je rijbewijs af binnen de 3 maanden. Daarna wordt het vernietigd, volgens de regels van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. Als je het niet tijdig afhaalt, dan zal je toch moeten betalen. Je krijgt een factuur.

Maak een afspraak

Voorlopig rijbewijs

Rijverbod

Verlies/diefstal

Aanvraag rijbewijs

Hernieuwen Belgisch rijbewijs

Omwisselen medisch attest / vakbekwaamheid

Omwisselen niet-Belgisch

Afhalen rijbewijs

Documenten