Oekraïne Crisis Cel (OCC)

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne waarbij duizenden mensen op de vlucht zijn en op vraag van staatssecretaris Sammy Mahdi zijn alle lokale besturen op zoek gegaan naar mogelijkheden om Oekraïense oorlogsvluchtelingen op te vangen. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 8 maart 2022 om in eerste instantie twee locaties in Overijse in eigen beheer naar voren te schuiven: de vrijstaande appartementen in de Pastoriewoning in Terlanen en de vrijstaande bovenverdieping van woonzorgcentrum Mariëndal. 

Om zich zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de komst van de vluchtelingen uit Oekraïne werd de Oekraïne Crisis Cel (OCC) opgericht. De cel komt op dagelijkse basis samen om de situatie grondig op te volgen, zaken te bespreken en knopen door te hakken op vlak van reglementering, personeelsinzet, financiëring, enzovoort.

In de OCC zetelen volgende leden:
  • Els Vanbilloen (diensthoofd Sociale dienst);
  • Sophie Robyn (maatschappelijk assistent);
  • Margot Van de Kelder (deskundige communicatie);
  • Gerda Herckens (werfleider schoonmaak gebouwen - Facilitair Beheer);
  • Inge Lenseclaes (burgemeester);
  • Myriam Vanderlinden (schepen);
  • Aileen Vanden Bosch (afdelingshoofd Zorg).

De OCC kreeg het mandaat van het vast bureau om dringende beslissingen te nemen inzake de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Nadien worden deze beslissingen ter kennisgeving aan het vast bureau en/of college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Heb je vragen? Je kan terecht op hulpvooroekraine@overijse.be.