Sessie Jong zijn in Overijse

Samenvatting

Jong zijn (in Overijse) is niet altijd even evident. Tijdens deze sessie gingen we op zoek naar welke noden er door de jongeren ervaren worden. We zochten naar kansen waar we als gemeente mee aan de slag kunnen gaan om de jongeren in Overijse zo goed mogelijk jong te kunnen laten zijn.

Vervolg

Gevolgd

Voorstel/adviesOordeel van het college van burgemeester en schepenen (actie/adviestraject)Concreet
Er is nood aan meer uitgaansplekken en ondersteuning voor jongeren die een fuif willen organiseren.actie

In afwachting tot de realisatie van de nieuwe site Markthalle kunnen al enkele acties op poten worden gezet.

De gemeentelijke diensten bekijken wanneer er een opleiding tot fuifcoach kan worden opgestart.

Het college keurde een proefperiode met aangepaste openingsuren voor het jeugdhuis De Pit goed. Op vrijdag van het jeugdhuis openblijven tot 3u tijdens een proefperiode van 24 juni tot en met 25 november 2022. Hierna volgt een evaluatie.

De fietspaden moeten veiliger opdat jongeren zich op veilige manier zelfstandig kunnen verplaatsen. Fietssuggestiestroken worden niet als veilig ervaren, afgescheiden fietspaden worden dat wel.actieAlle opmerkingen die tijdens KLAP hierover genoteerd werden zullen worden doorgegeven aan de betrokken diensten. Zo kan hier rekening mee gehouden worden in de uitrol van het fietsbeleidsplan.
Hangjongeren zijn een teken van te weinig aanbod naar jongeren toe. Daarnaast is er nood aan laagdrempelige jeugdhulpverlening.actie

In samenwerking met de jeugdwelzijnswerker van het JAC zal de gemeente het concept Hangout in Overijse uitrollen. Dit zijn momenten, specifiek gericht op jongeren, om samen te kunnen zijn en te chillen.

Er is nood aan een ontmoetingsplek voor jongeren, een sociaal veilige hangplek.actie

Binnenkort opent het omnisportveld op de Zuidflank. We bekijken wat bij de inrichting hier nog mogelijk is om hiernaast een veilige en open hangplek te creƫren.

Niet gevolgd

Voorstel/adviesMotivering (waarom werd dit voorstel niet gevolgd?)