Participatie in de toekomst

Samenvatting

Waarover en hoe wil jij graag in de toekomst participatief betrokken worden? Dat was de vraag waarop we van de deelnemers graag hun ideeën hoorden.

Vervolg

Gevolgd

Voorstel/adviesOordeel van het college van burgemeester en schepenen (actie/adviestraject)Concreet
Programma DruivenfeestenAdviestraject

Op de volgende KLAP doen we hierover al een eerste verkenning.

Daarnaast doen we een oproep om de adviesgroep die betrokken is op de Druivenfeesten open te trekken. Geïnteresseerden zullen zich binnenkort kunnen melden via de OverijseOverlegt-databank. De helikoptergroep formuleert hier op hun volgende vergadering een voorstel voor.

Inrichting speelpleintjes 'voor elk wat wils'Adviestraject

We starten een adviestraject ifv een masterplan rond speelplekken en speelweefsels voor en door kinderen. Waar mogelijk leggen we ook een link met het traject dat we aan het doorlopen zijn om een Kindvriendelijke Gemeente te worden.

De helikoptergroep formuleert hier op hun volgende vergadering een voorstel voor.

Inspraakmogelijkheden op evenementenAdviestraject

We bekijken blijvend welke opportuniteiten we kunnen benutten in functie van nieuwe en lopende adviestrajecten. Zo kunnen we mogelijks meer Overijsenaren betrekken. Ook ter bekendheid van KLAP en Overijse Overlegt kan dit een meerwaarde zijn.

Het college oordeelde ook dat hiervoor een adviestraject mogelijk is. De concrete vraag wordt nog verder uitgeklaard.

Niet gevolgd

Voorstel/adviesMotivering (waarom werd dit voorstel niet gevolgd?)