Stemmen met een volmacht

Inhoud

Als u zich op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, kunt u uw stem uitbrengen bij volmacht: u machtigt daartoe iemand die uw stem in uw plaats uitbrengt. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u bij opkomstplicht zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Procedure

Als je op 9 juni 2024 niet kan gaan stemmen, heb je 2 opties:
- je bezorgt je verantwoording (bewijsstukken) aan de dienst burgerzaken. Dienst Burgerzaken bezorgt deze aan de vrederechter.
- je geeft een volmacht. Hieronder vind je de procedure:

Volgende kiezers kunnen een andere kiezer een volmacht geven om in hun naam te gaan stemmen:

1) wanneer je ziek of een handicap hebt en niet in staat ben om naar het stembureau te gaan

2) Wanneer je om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen

3) wanneer je een zelfstandige activiteit uitoefent of je een schipper, markt of foorkramer bent en wegens die activiteit niet kan gaan stemmen

4) Wanneer je op de dag van de stemming, wegens een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving bent

5) Wanneer je, omwille van een activiteit om godsdienstige redenen of overtuiging, niet kan gaan stemmen

6) Wanneer je student bent en om studieredenen niet kan gaan stemmen

7) Wanneer je, op de dag van de stemming, in het buitenland op vakantie bent en niet kan komen stemmen

Voor redenen 1,2,4,5 en 6 > tot op de dag van de verkiezingen bewijsstukken bezorgen

Voor redenen 3 en 7 > tot de dag vóór de verkiezingen bewijsstukken bezorgen

Opgelet: een kiezer kan slechts 1 volmacht uitoefenen!

De reden waarom u niet kan gaan stemmen, moet op het volmachtformulier worden genoteerd:

 • omwille van ziekte > volmachtformulier laten invullen door je arts
 • omwille van beroepsredenen > volmachtformulier laten invullen door je werkgever
 • omwille van studieredenen > volmachtformulier laten invullen door je onderwijsinstelling
 • Omwille van vrijheidsberoving (gevangenis) > volmachtformulier laten invullen door de inriching waar je je bevindt
 • Omwille van geloofsovertuiging > volmachtformulier laten invullen door de religieuze overheid
 • Omwille van zelfstandige, schipper, marktkramer of foorkramer > volmachtformulier laten invullen door het gemeentebestuur
  • ondernemingsnummer + verklaring op eer voorleggen (ondertekenging door de burgemeester)
  • Ten laatste de dag voor de verkiezingen
 • Omwille van vakantie in het buitenland > volmachtformulier laten invullen door het gemeentebestuur
  • ten laatste de dag voor de verkiezingen
  • bewijsstukken: bijvoorbeeld: vliegticket of hotelreservatie 
  • geen bewijsstukken > verklaring op eer voorleggen (ondertekening door de burgemeester)

Aan wie kan u volmacht geven?

 • Belgen:
  • aan een andere Belgische kiezer uit dezelfde kieskring (niet aan een kiezer van een andere Europese lidstaat)
 • Burgers van een andere Europese lidstaat
  • aan een Belgische kiezer uit dezelfde kieskring 
  • aan een burger van een andere Europese lidstaat uit dezelfde kieskring 

Vergeet niet je eigen gegevens en die van de volmachtkrijger in te vullen op het volmachtformulier, de datum te vermelden van ondertekening en het volmachtformulier te ondertekenen. 

Op de dag van de verkiezingen

Volmachtkrijger:

-  eerst in zijn eigen stembureau gaan stemmen

-  pas dan gaan stemmen voor de persoon voor wie je een volmacht hebt ontvangen.

Meebrengen:

 • eigen afgestempelde oproepingsbrief (bewijs dat je al bent gaan stemmen)
 • je identiteitskaart
 • de oproepingsbrief van de volmachtgever
 • het volmachtformulier

Meer informatie

Ik kan niet gaan stemmen | Verkiezingen België 2024 - FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de verkiezingen (fgov.be)

Stemming per volmacht | Verkiezingen België 2024 - FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de verkiezingen (fgov.be)

Documenten

 • FormulierACD11Volmachtformulier09juni2024Vlaanderen.pdf
  pdf 175,8 Kb
  Downloaden
 • VolmachtACD11EUformulier09juni2024Vlaanderen.pdf
  pdf 171,3 Kb
  Downloaden
 • Verklaring op eer09juni2024.pdf
  pdf 138,8 Kb
  Downloaden