Gedeeld verblijf

Inhoud

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Voorwaarden

Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt. Kinderen verblijven nochtans geregeld of evenveel bij de andere ouder. Dat kunt u laten registreren.

De aangifte van een gedeeld verblijf van een minderjarige is niet verplicht.

 • Wilt u een aangifte doen, dan moet dat voor de 18de verjaardag van uw kind gebeuren.
 • De ouder bij wie het kind niet is ingeschreven vraagt de melding van het gedeeld verblijf aan.

Procedure

U kunt bij de Dienst Burgerzaken laten registreren dat je kinderen af en toe of voor de helft van de tijd verblijven bij de andere ouder bij wie ze niet zijn ingeschreven, de zogenaamde ‘huisvesting verlenende ouder’.

Het verzoek wordt ingediend op basis van:

 • een gerechtelijke beslissing, of
 • het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders, of
 • als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dan kan de ouder bij wie het kind is ingeschreven op het aanvraagformulier toestemming geven.

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Opgelet: er is wel een ontvangstmelding die wordt meegegeven.

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

 • het wederzijds akkoord van de ouders (zie blanco document hieronder)
 • de gerechtelijke beslissing
 • de notariële akte.

De ouder waarbij het kind niet is ingeschreven, vraagt het gedeeld verblijf aan. Dit kan in de Vuurmolen via afspraak of via het e-loket.

Maak een afspraak

Aangifte Gedeeld verblijf - minderjarigen

Documenten

 • gedeeld_verblijf_aanvraagformulier.pdf
  pdf 192,3 Kb
  Downloaden