Druifkracht

Onze Druivenstreek heeft een eigen energiecoöperatie: Druifkracht. Dit burgerinitiatief heeft als doel duurzame energie in de streek op te wekken, beter te isoleren en fossiele brandstoffen terug te dringen.

De energiecoöperatie Druifkracht wil ervoor zorgen dat er (veel) minder fossiele brandstoffen worden verbruikt in de Druivenstreek. Ze streven ernaar om de energievoorziening in de Druivenstreek volledig om te vormen tot hernieuwbare energie. Daarbij willen ze de energievoorziening decentraliseren door ervoor te zorgen dat de energiemarkt zoveel mogelijk in handen is van burgercoöperaties. Daarenboven beperkt Druifkracht zich niet tot energieopwekking: ze stimuleren energiebesparing, sensibilisering en duurzaam energiegebruik.

Druifkracht is een belangrijke partner bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Ze zorgen er bovendien voor dat de energietransitie sociaal gedragen is en alle burgers ten goede komt. Daarom wordt een deel van de winst gebruikt voor lokale en sociale doelstellingen. Ook mensen die geen aandeel kunnen kopen van de coöperatie kunnen op die manier voordeel hebben bij lokale energieopwekking.

Wil je zelf ook coöperant worden? Of heb je vragen? Meer info kan je vinden op de website van Druifkracht zelf.

https://www.druifkracht.be/