Attest van wettelijke samenwoning

Momenteel kan je een afschrift of uittreksel van de akte nog niet aanvragen via het e-loket of 'Mijn Burgerprofiel'. Stuur hiervoor een mail naar burgerzaken@overijse.be