Brouwershof

Het flatgebouw Brouwershof bestaat uit 21 flats die beheerd worden door de gemeente. Het is een gebouw dat functioneel één geheel vormt maar waarbinnen de bewoners elk hun eigen flat hebben. De flats bestaan uit een ingerichte keuken, een badkamer met douche en toilet, een ruime woonkamer en één of 2 slaapkamers. Alle nutsvoorzieningen, TV-distributie en telefoon zijn aanwezig.

Met eigen meubels en decoratiespulletjes geef je je flat een persoonlijke en huiselijke toets. 

De bewoners kunnen een beroep doen op de Thuisdiensten.

Voorwaarden

De aanvragers dienen een voldoende goede gezondheid te hebben om een eigen huishouden te kunnen op gang houden.

De serviceflats staan open voor valide en mindervalide bewoners die nog voldoende redzaam zijn. Alleenstaanden moeten de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Bij echtparen of samenwonenden moet één van beiden minstens 65 jaar zijn.

In uitzonderlijke gevallen kan de leeftijd verlaagd worden.

De woongelegenheden worden bij voorrang toegewezen aan aanvragers die minstens 5 jaar voorafgaandelijk aan de aanvraag een werkelijk wettelijk verblijf in Overijse hielden of steeds gewoond hebben in Overijse doch maximum 5 jaar de gemeente verlaten hebben wegens speciale redenen.

De aanvragers mogen slechts 1 woning in volle eigendom bezitten.     

Indien na de toewijzing aan de hiervoor bedoelde aanvragers nog woongelegenheden beschikbaar zijn, kan de toewijzing onder de andere aanvragers geschieden.

Kostprijs

Zijn in de prijs begrepen:

 • Huur van de flat.
 • Aanwezigheid huisbewaarder.
 • Brandverzekering (uitgezonderd eigen inboedel).
 • Reinigen ruiten langs buitenzijde.
 • Onderhoud, verwarming en verlichting van de gemeenschappelijke delen.
 • Gebruik wasmachines en droogkasten.

Zijn niet in de prijs begrepen:

 • Individueel gas- en elektriciteitsverbruik.
 • Telefoon.
 • Teledistributie.
 • Onderhoud individuele flat.
 • Brandverzekering inboedel.
 • Thuisdiensten (gezinszorg, poetshulp, personenalarm).
 • Water.

Werkwijze aanvraag tot verblijf 

De aanvragen tot verblijf worden voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op basis van een voorafgaand verslag. De aanvrager kan tweemaal de toekenning van een seniorenflat weigeren met behoud van plaats op de wachtlijst, bij een derde weigering wordt de aanvraag als laatste op de wachtlijst ingeschreven. Zodra een nieuwe bewoner aanvaard wordt, sluiten we een schriftelijke overeenkomst af met de bewoner of met de personen en instanties die namens hem/haar optreden.