Reguliere Poetsdienst

De poetsdienst verzorgt het wekelijks of tweewekelijks onderhoud van de bewoonde ruimtes van de woning van hulpbehoevenden die omwille van leeftijd (ouder dan 65 jaar), ziekte, fysieke of mentale beperking of sociale omstandigheden niet meer in staat zijn hun woning zelfstandig schoon te houden. 

Als het werkrooster op het moment van de aanvraag volzet is, word je op de wachtlijst geplaatst. Het is dan ook belangrijk dat je de hulp aanvraagt op het moment dat je voelt dat het moeilijk begint te worden en dat je niet wacht tot je echt niets meer kan doen. Onmiddellijke hulp kunnen we niet garanderen.

Voorwaarden

  • Je bent 65 jaar of ouder.
  • Je hebt recht op een uitkering van de zorgverzekering.
  • Je hebt een score van minimum 12 punten op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • Je bent zwaar ziek en beschikt over een medisch attest (dat attest moet om de 6 maanden hernieuwd worden) na goedkeuring van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.
  • Je bevindt je ten gevolge van ziekte, een ongeval of een hospitalisatie in een dringende noodsituatie na goedkeuring van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.
  • Je bevindt je in een sociale noodsituatie na goedkeuring van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Kostprijs

De kostprijs hangt af van u inkomen:

Inkomen                     Kostprijs per uur 
0 - 1 400 euro              6,00 euro
1 401 - 1 800 euro       8,00 euro
1 801 - 3 000 euro       12,00 euro 
> 3 001 euro                17,00 euro

 

Documenten