Gezinszorg

Zo lang mogelijk in de thuisomgeving verzorgd worden, is de wens van velen. Om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan je bij ons terecht.

De verzorgende komt thuis helpen bij hygiënische verzorging en huishoudelijke taken, wanneer je dat om diverse redenen niet alleen meer aankunt. Zo helpen wij je jouw zelfstandigheid langer te bewaren en je verblijf thuis zo comfortabel en aangenaam mogelijk te maken.

We behoren tot de regionale dienst gezinszorg 'Welzijnskoepel West-Brabant'. Dit is een samenwerkingsinitiatief tussen verschillende OCMW's uit de regio. 

Wat kunnen wij voor je doen

1. De persoonsverzorging

 • Hulp bij eten en drinken.
 • Hulp bij bewegen en verplaatsen.
 • Dagelijks toilet, intiem toilet, bad.
 • Nagelverzorging, haarverzorging, mondhygiëne, scheren.
 • Verzorgen van huidirritaties.
 • Klaarzetten van de voorgeschreven medicatie.
 • In de gezinnen: baby- en kinderverzorging.

2. De huishoudelijke hulpverlening

 • Bereiden van aangepaste maaltijden.
 • Vaat of afwas doen.
 • Wassen en strijken.
 • Lakens verversen.
 • Kledingstukken herstellen.
 • (samen) Boodschappen doen.
 • Begeleiding naar de dokter (op aanvraag en onder bepaalde voorwaarden).
 • Bank, post -en mutualiteitverrichtingen.
 • Stof afnemen, stofzuigen of dweilen van bewoonde plaatsen.

De verzorgende is geen poetsvrouw. Het onderhoud van de woning mag niet als hoofdtaak beschouwd worden en gaat altijd gepaard met eerder gestelde opdrachten.

3. Ondersteuning

 • Morele ondersteuning bij o.a. rouwverwerking, ziekte, depressie, stress, pedagogische problemen.
 • Opvangen en signaleren van problemen.
 • Stimuleren van de zelfredzaamheid voor algemene dagelijkse activiteiten.
 • Steunen van net onderhoud en van sociale contacten.
 • Samenwerking met mantelzorgers en professionele thuiszorgverstrekkers. Waar nodig komen de verscheidene hulpverleners samen.

Kostprijs

Je uurbijdrage wordt tijdens het huisbezoek vastgesteld volgens het ministerieel besluit van 5 mei 1999. Zij is afhankelijk van je inkomen en je gezinssituatie. Zware medische en farmaceutische kosten die op abnormale wijze het gezinsbudget belasten op het moment van de hulpverlening kan je in mindering brengen. De meeste mutualiteiten betalen een forfaitair bedrag per uur terug na voorlegging van de factuur.