Rijexamens

Inhoud

Als u met een voertuig op de openbare weg wilt rijden, hebt u een geldig rijbewijs nodig voor dat type voertuig. U moet slagen voor de nodige examens om uw rijbewijs te behalen.

Afhankelijk van het type voertuig is een ander rijbewijs vereist. Ook de rijopleiding en het examen om uw rijbewijs te behalen, zijn voor elk type rijbewijs anders.

Voorwaarden

Rijbewijs AM

 • Theorie-examen: zodra u 15 jaar en 9 maanden bent, kunt u het theoretische examen afleggen.
 • Praktijkexamen: u moet minimaal 16 jaar zijn en minimaal 4 praktijklessen volgen in een erkende rijschool om het praktische examen te mogen afleggen.

Rijbewijs A1, A2, A

Theorie-examen

 • Rijbewijs A1: u mag het theorie-examen afleggen zodra u 17 jaar en 9 maanden oud bent.
 • Rijbewijs A2: u mag het theorie-examen afleggen zodra u 19 jaar en 9 maanden oud bent.
 • Rijbewijs A: u mag het theorie-examen afleggen zodra u 23 jaar en 9 maanden oud bent.

Praktijkexamen

 • Rijbewijs A1: u moet minimaal 18 jaar zijn om het praktijkexamen af te leggen.
 • Rijbewijs A2: u moet minimaal 20 jaar zijn om het praktijkexamen af te leggen.
 • Rijbewijs A: u moet minimaal 24 jaar (directe toegang) of 22 jaar (progressieve toegang) zijn om het praktijkexamen af te leggen.

Rijbewijs B

 • Vanaf 17 jaar kunt u deelnemen aan het theorie-examen.
 • Vanaf 18 jaar kunt u deelnemen aan het praktijkexamen.

Rijbewijs C/D

Leeftijd

Vanaf 18 jaar kunt u een voorlopig rijbewijs model 3 aanvragen en met uw stageperiode starten voor het rijbewijs C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 of D1E. Voorwaarde is dat u geslaagd bent voor het theorie-examen en medisch rijgeschikt bent.

U kunt het rijbewijs behalen vanaf onderstaande leeftijd.

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

Zonder vakbekwaamheid

18 jaar

18 jaar

21 jaar

21 jaar

21 jaar

21 jaar

24 jaar

24 jaar

Met vakbekwaamheid

18 jaar

18 jaar

18 jaar

18 jaar

18 jaar

18 jaar

21 jaar

21 jaar

Opgelet: haalt u het rijbewijs D of DE met vakbekwaamheid voor de leeftijd van 21 jaar? Dan mag u toch beperkt rijden in het kader van geregeld vervoer:

 • tussen 18 en 20 jaar: ritten tot 50 km en alleen in België
 • tussen 20 en 21 jaar: onbeperkt in België, niet in het buitenland.

Medische geschiktheid

U moet minimaal om de 5 jaar een medisch onderzoek ondergaan voor het ‘rijgeschiktheidsattest van groep 2’.

Rijbewijs G

 • Theorie-examen: zodra u 15 jaar en 9 maanden bent, kunt u het theoretische examen afleggen.
 • Praktijkexamen: zodra u 16 jaar bent, kunt u het praktijkexamen afleggen.

Procedure

Rijbewijs AM

 1. Theorie-examen

Met het theorie-examen bewijst u dat u het verkeersreglement kent. U moet geen lessen volgen om aan het examen deel te nemen. Er staat geen beperking op het aantal keren dat u het theoretische examen mag afleggen. U kiest zelf het examencentrum waar u het examen wilt afleggen. Alle examencentra vragen hetzelfde tarief.

 1. Praktijkexamen

Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen:

 • een proef waarmee u bewijst dat u uw bromfiets of vierwieler kunt bedienen
 • 4 basismanoeuvres.

Het examencentrum? Dat kiest u zelf. Alle examencentra vragen hetzelfde tarief.

Rijbewijs A1, A2 of A

 1. Theorie-examen

Met het theoretisch examen bewijst u dat u het verkeersreglement kent. U hoeft geen theorielessen te volgen om aan het examen te mogen deelnemen. Er staat geen beperking op het aantal keren dat u het theoretische examen mag afleggen.

Het examencentrum? Dat kiest u zelf. Alle examencentra vragen hetzelfde tarief: 18 euro. De openingsuren van de examencentra vindt u op hun website.

 1. Praktijkexamen

Houd er rekening mee dat de voorwaarden voor het voertuig waarmee u uw praktijkexamen aflegt anders kunnen zijn dan voor het voertuig waarmee u effectief wil rijden. Ga dat dus zeker na vooraleer u inschrijft voor het praktijkexamen.

Rijbewijs A1

Ofwel oefent u voor het examen met minimaal 12 uur praktijkles in een erkende rijschool, ofwel volgt u minimaal 9 uur praktijkles bij een erkende rijschool en oefent u, nadat u voor het examen op privéterrein bent geslaagd, minimaal 1 maand met een voorlopig rijbewijs.

Rijbewijs A2

Ofwel oefent u voor het examen met minimaal 12 uur praktijkles in een erkende rijschool. Hebt u al 2 jaar een rijbewijs A1? Dan volstaan 4 uur praktijkles.

Ofwel volgt u minimaal 9 uur praktijkles bij een erkende rijschool en oefent u, nadat u voor het examen op privéterrein bent geslaagd, minimaal 1 maand met een voorlopig rijbewijs.

Rijbewijs A

U moet minimaal 24 jaar (directe toegang) of 22 jaar (progressieve toegang) zijn om het praktijkexamen af te leggen.

Ofwel oefent u voor het examen met minimaal 12 uur praktijkles in een erkende rijschool. Hebt u al 2 jaar een rijbewijs A2? Dan volstaan 4 uur praktijkles.

Ofwel volgt u minimaal 9 uur praktijkles bij een erkende rijschool en oefent u, nadat u voor het examen op privéterrein bent geslaagd, minimaal 1 maand met een voorlopig rijbewijs.

Examenonderdelen

Het praktijkexamen voor rijbewijs A, A1 en A2 bestaat uit 2 delen:

 • manoeuvres op privéterrein
 • rijtest op de openbare weg.

Het examencentrum? Dat kiest u zelf. Alle examencentra vragen hetzelfde tarief: 39 euro voor het volledige examen, 15 euro voor enkel het examen op privéterrein, 34 euro voor enkel het examen op de openbare weg.

 1. Stageperiode met een voorlopig rijbewijs A1, A2 of A

Kiest u om minder praktijkles te volgen en verder te oefenen met een voorlopig rijbewijs? Dan krijgt u na het slagen voor het examen op privéterrein een ‘Aanvraag om een voorlopig rijbewijs’. Daarmee vraagt u een voorlopig rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. Dat is 1 jaar geldig. Na 1 maand stage kunt u het praktijkexamen op de openbare weg afleggen.

Rijbewijs B

 1. Theorie-examen

Vanaf 17 jaar kunt u deelnemen aan het theorie-examen waarmee u uw kennis over de wegcode aantoont. U mag deelnemen aan het theorie-examen zonder eerst lessen te volgen. Als u na de tweede poging niet geslaagd bent, moet u 12 uur theorielessen volgen in een erkende rijschool.

U kiest zelf het examencentrum waar u het theorie-examen aflegt. Alle examencentra rekenen daarvoor hetzelfde tarief aan. Raadpleeg de openingsuren van de examencentra op hun website.

 1. Stageperiode met voorlopig rijbewijs

Als u slaagt voor het theoretische rijexamen, krijgt u een attest om het voorlopig rijbewijs aan te vragen bij uw gemeentebestuur. U oefent minstens 5 maanden met uw voorlopig rijbewijs. U hebt de keuze tussen 2 opties:

Voorlopig rijbewijs B zonder begeleider (18 maanden)

Vanaf 18 jaar kunt een voorlopig rijbewijs zonder begeleider krijgen, zolang u eerst 20 uur rijles gevolgd hebt bij een erkende rijschool. Als die oordeelt dat u in staat bent om alleen verder te oefenen, krijgt u een bekwaamheidsattest. Met dat attest gaat u naar uw gemeentebestuur om uw voorlopig rijbewijs aan te vragen. Uw voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig en u mag dan rondrijden zonder begeleider.

Voorlopig rijbewijs B met begeleider (36 maanden)

Vanaf 17 jaar kunt u kiezen voor een voorlopig rijbewijs met begeleider. Hiervoor vraagt u een aanvraagformulier in het examencentrum. Daarmee kunt u uw voorlopig rijbewijs aanvragen bij uw gemeentebestuur. U kiest een begeleider (maximaal 2). Uw voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig en u mag enkel rondrijden met minstens 1 begeleider die geregistreerd staat op uw voorlopig rijbewijs. Start u vanaf 1 maart 2024 met een voorlopig rijbewijs met begeleider? Dan moet uw begeleider ook een vormingsmoment volgen.

Tip: De online praktijkondersteuning via het leerplatform mijnrijbewijsB.be en het praktijkboek helpen u als leerling en als begeleider tijdens de oefenperiode. Ze zorgen voor een stapsgewijze opbouw met concrete oefeningen, tips en informatie op maat.

 1. Praktijkexamen

U kunt het praktijkexamen afleggen vanaf 18 jaar, na een minimale oefenperiode van 5 maanden. Hou er rekening mee dat u op het moment van uw praktijkexamen ook een geldig theorie-examen moet hebben. Uw theorie-examen is 3 jaar geldig.

Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen:

 • risicoperceptietest op de computer
 • rijtest op de openbare weg.

Tijdens de test op de openbare weg voert u 2 manoeuvres uit. Die loot u uit 6 mogelijke manoeuvres.

U kiest zelf het examencentrum waar u het praktijkexamen wilt afleggen. Alle centra rekenen daarvoor hetzelfde tarief aan.

Bent u 2 keer niet geslaagd bent voor het praktijkexamen? Dan moet u 6 uur praktijklessen volgen bij een erkende rijschool.

Rijbewijs C/D

 1. Theorie-examen zonder bewijs van vakbekwaamheid

Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Om te slagen moet u minstens 41/50 behalen:

Per vraag krijgt u 2 of 3 antwoordmogelijkheden, waaruit u het juiste antwoord moet kiezen.

 • U hebt 50 minuten om het examen af te leggen.
 • U kunt de vragen beantwoorden in de volgorde die u wenst.
 • Verloop van het theorie-examen met bewijs van vakbekwaamheid

Gecombineerde theorie-examen:

 • 100 meerkeuzevragen. Om te slagen moet u minstens 80/100 behalen:

U krijgt 50 vragen over het rijbewijs en 50 vragen over vakbekwaamheid. Per vraag zijn er 2 of 3 antwoordmogelijkheden, waaruit u het juiste antwoord moet kiezen. U hebt 100 minuten om het examen af te leggen. Beantwoord de vragen in de volgorde die u wenst.

Slaagt u voor 1 van beide onderdelen met een score van 40/50 of meer? Dan bent u 3 jaar vrijgesteld voor dat onderdeel.

 • 8 casestudy’s. Om te slagen moet u minstens 32/40 behalen:

Na elke case volgen 5 meerkeuzevragen. In totaal zijn er 40 meerkeuzevragen. Per vraag zijn er 2 of 3 antwoordmogelijkheden, waaruit u het juiste antwoord moet kiezen. U hebt 80 minuten om het examen af te leggen. Binnen 1 casestudy kunt u de vragen beantwoorden in de volgorde die u wenst. Het is niet mogelijk om uw antwoorden van een vorige casestudy te veranderen.

 • Mondelinge proef. Om te slagen moet u minstens 80/100 behalen:

De computer selecteert 10 vragen en de examinator vertelt u hoeveel antwoorden per vraag hij verwacht. U kunt de antwoorden schriftelijk voorbereiden. De examinator beoordeelt of u de nodige kennis hebt. U hebt 60 minuten om het examen af te leggen.

 1. Praktijkexamen
 • Rijbewijs C, C1, CE of C1E zonder bewijs van vakbekwaamheid

Het praktijkexamen voor het rijbewijs C, C1, CE en C1E zonder bewijs van vakbekwaamheid bestaat uit 2 proeven:

 1. Proef op privéterrein
 2. Proef op de openbare weg (minimaal 45 minuten)
 • Rijbewijs C, C1, CE of C1E met bewijs van vakbekwaamheid

Het praktijkexamen voor het rijbewijs C, C1, CE en C1E met bewijs van vakbekwaamheid bestaat uit 3 proeven:

 1. Proef op privéterrein
 2. Proef basiskwalificatie
 3. Proef op de openbare weg (minimaal 90 minuten)
 • Rijbewijs D, D1, DE of D1E zonder bewijs van vakbekwaamheid

Het praktijkexamen voor het rijbewijs D, D1, DE en D1E zonder bewijs van vakbekwaamheid bestaat uit 2 proeven:

 1. Proef op privéterrein
 2. Proef op de openbare weg (minimaal 45 minuten)
 • Rijbewijs D, D1, DE of D1E met bewijs van vakbekwaamheid

Het praktijkexamen voor het rijbewijs D, D1, DE en D1E met bewijs van vakbekwaamheid bestaat uit 3 proeven:

 1. Proef op privéterrein
 2. Proef basiskwalificatie
 3. Proef op de openbare weg (minimaal 90 minuten)

Rijbewijs G

 1. Theorie-examen

Zodra u 15 jaar en 9 maanden bent, kunt u het theoretische examen afleggen. Daarmee bewijst u dat u het verkeersreglement kent. U moet geen lessen volgen om aan het examen te mogen deelnemen. Er staat geen beperking op het aantal keren dat u het theoretische examen mag afleggen.

Kiest u om toch theorielessen te volgen? Dan moet u minimaal 6 uur volgen. U kunt daarvoor terecht in een erkende rijschool, landbouwschool of landbouwvormingscentrum.

U kiest zelf het examencentrum waar u het examen wilt afleggen.

 1. Praktijklessen

U volgt minimaal 8 uur praktijkles in een erkende rijschool, landbouwschool of vormingscentrum voor landbouw of u leert zelf met uw land- of bosbouwvoertuig rijden.

Let op: omdat er geen beroepsinstructeur naast u zit, mag u in dit geval enkel op privéterrein oefenen.

 1. Praktijkexamen

U moet minimaal 16 jaar zijn om het praktische examen te mogen afleggen. U hoeft geen lessen te volgen om aan het examen te mogen deelnemen, maar u mag niet op de openbare weg oefenen.

Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen:

 • manoeuvres op privéterrein
 • een proef op de openbare weg.

U mag het examen afleggen in een:

 • examencentrum
 • erkende rijschool
 • landbouwschool
 • landbouwvormingscentrum.

U kiest zelf de plaats waar u het examen aflegt

Kostprijs

Categorie AM
 • Theorie: 18 euro
  • Aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling: 40 euro
 • Praktijk:
  • volledig praktijkexamen: 12 euro
  • retributiebijslag: 9 euro

Categorie A1, A2, A
 • Theorie: 18 euro
  • Aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling: 40 euro
 • Praktijk:
  • enkel praktische proef op het privéterrein: 17 euro
  • volledig praktijkexamen: 44 euro
  • enkel praktische proef op de openbare weg: 38 euro
  • volgvoertuig: 23 euro
  • retributiebijslag: 30 euro

Rijbewijs B
 • Theorie: 18 euro
  • Aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling: 40 euro
 • Praktijk:
  • praktijkexamen: 47 euro
  • retributiebijslag: 30 euro
 • Categorie BE en B + code 96
  • volledig praktijkexamen: 44 euro
  • enkel praktische proef op de openbare weg: 38 euro
  • retributiebijslag: 30 euro

Categorie G
 • Praktijkexamen afgelegd in het examencentrum
  • volledig praktijkexamen: 55 euro
  • enkel praktische proef op de openbare weg: 46 euro
  • retributiebijslag: 30 euro
 • Praktijkexamen afgelegd in een rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum
  • volledig praktijkexamen: 79 euro
  • enkel praktische proef op de openbare weg: 70 euro
  • retributiebijslag: 30 euro
 • Duplicaat: 9 euro

Categorie C en D
 • Theorie: 21 euro
  • Aanvullende retributie voor een theorie-examen in vertraagde zitting: 107 euro
  • Aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling: 40 euro

Vakbekwaamheid C/D

 • meerkeuzevragen: 73 euro
 • casestudy’s: 61 euro
 • mondelinge proef: 127 euro
 • Aanvullende retributie voor een theorie-examen in vertraagde zitting: 107 euro
 • Aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling: 40 euro
 • Praktijk
  • volledig praktijkexamen: 64 euro
  • enkel praktische proef op de openbare weg: 53 euro

Vakbekwaamheid C1, C, D1, D

 • proef manoeuvres: 51 euro
 • proef basiskwalificatie: 76 euro
 • proef manoeuvres + proef basiskwalificatie: 102 euro
 • proef openbare weg: 178 euro

Vakbekwaamheid C1E, CE, D1E, DE

 • proef manoeuvres: 67 euro
 • proef basiskwalificatie: 76 euro
 • proef manoeuvres + proef basiskwalificatie: 119 euro
 • proef openbare weg: 178 euro

Regelgeving

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs