Terugkommoment voor rijbewijs B (auto)

Inhoud

Het terugkommoment is een verplichte opleiding van 4 uur die een chauffeur 6 tot 9 maanden na afgifte van zijn definitief rijbewijs B moet volgen.

Tijdens het terugkommoment kruipt u zelf achter het stuur van een lesvoertuig en ervaart u wat het effect is van afleiding (sms’en, kinderen op de achterbank…) op uw rijvaardigheid, hoe lang uw remafstand is bij een snelheid van 50 kilometer per uur en wat de invloed is van alcohol en drugs op uw rijvermogen.

Na de praktijkoefeningen is er een groepsgesprek over verschillende actuele onderwerpen (hoe gaat u om met groepsdruk als u BOB bent, welke invloed heeft sportief rijgedrag op verkeersveiligheid, waarom rijdt u soms (on)bewust te snel?...).

De bestuurder hoeft na het terugkommoment geen examen af te leggen.

Voorwaarden

Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, moet u deelnemen aan het terugkommoment:

  • U hebt vanaf 1 oktober 2017 of later uw voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld, OF u hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017 en omgewisseld naar een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden of model 12.
  • Uw voorlopig en definitief rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente.
  • U woont na het behalen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen.

U moet niet deelnemen aan het terugkommoment als u niet meer in Vlaanderen gedomicilieerd bent (niet meer in een Vlaamse gemeente ingeschreven bent) in de periode waarbinnen u het terugkommoment moet volgen.

Procedure

De chauffeur moet zichzelf inschrijven voor het terugkommoment bij een erkende instelling naar keuze. Hij moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na afgifte van zijn definitief rijbewijs B. Het is de verantwoordelijkheid van de chauffeur om het terugkommoment tijdig te volgen. Er zijn 3 verschillende manieren om de termijn in het oog te houden:

  1. Datum op rijbewijs

U kunt de periode waarbinnen u het terugkommoment moet volgen, nagaan op uw rijbewijs. Zoek de datum van afgifte. Dat is de datum die u terugvindt na code 4a.

Voorbeeld: als uw definitieve rijbewijs B werd afgeleverd op 5 november 2022, dan kunt u het terugkommoment volgen van 5 mei 2023 tot en met 4 augustus 2023.

  1. Mijn Burgerprofiel

U kunt de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen of de status van uw aanvraag om uitstel snel en gemakkelijk online raadplegen op “Mijn Burgerprofiel”. De termijn zal daar ten laatste vijf en een halve maand nadat u uw definitief rijbewijs hebt aangevraagd in het gemeentehuis zichtbaar zijn.

  1. Herinneringsbrief

Ongeveer 3 weken voor de periode start waarbinnen u het terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Die brief is een extra dienstverlening. Dat wil zeggen dat u, ook als u geen brief ontvangt (bv. door problemen met de post), nog steeds verplicht bent om het terugkommoment te volgen.

Controle

De controle voor het terugkommoment gebeurt strikt via de online toepassing van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Als u het terugkommoment niet op tijd volgt, ontvangt u een aanmaning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW). U krijgt 2 maanden extra tijd om het terugkommoment te volgen. Daarnaast betaalt u op de dag van uw afspraak 54 euro extra aan de instelling waar u het terugkommoment volgt. Na de einddatum van de aanmaningsperiode mag u het terugkommoment niet meer volgen.

Als u het terugkommoment niet gevolgd hebt binnen die extra 2 maanden, stelt DMOW een proces-verbaal op. De procureur des Konings beslist of er een strafrechtelijke procedure wordt opgestart. Als de procureur beslist om niet te vervolgen, kunt u een boete krijgen van DMOW. In beide gevallen riskeert u een boete die kan oplopen tot 4.000 euro. Via een aangetekende brief wordt u op de hoogte gebracht over de beslissing van de procureur des Konings.

In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om een schriftelijk verweer in te dienen. Dat is een e-mail of brief met redenen waarom u het terugkommoment niet hebt gevolgd, aangevuld met de nodige bewijsstukken.

Kostprijs

Kost

De kostprijs van het terugkommoment bedraagt 108 euro (jaarlijks geïndexeerd). U betaalt rechtstreeks aan de erkende instelling.

Uitzonderingen

Uitstel aanvragen

Binnen de termijn van 3 maanden waarin u het terugkommoment moet volgen, kunt u in uitzonderlijke gevallen uitstel vragen. Wanneer u al te laat bent en 2 maanden extra hebt gekregen, krijgt u geen uitstel meer. Als uw aanvraag voor uitstel goedgekeurd is, krijgt u 3 maanden uitstel. Controleer de status van uw aanvraag en de nieuwe periode waarin u het terugkommoment moet volgen online via Mijn Burgerprofiel.

In deze gevallen kunt u uitstel vragen:

  • om medische redenen
  • bij verblijf in het buitenland voor (vrijwilligers)werk of studie
  • bij vrijheidsbeneming (gevangenisstraf, opname in een psychiatrisch centrum ...) als gevolg van een rechterlijke beslissing.

Regelgeving