Recht op gezinshereniging

Inhoud

Bepaalde gezinsleden van Belgen of buitenlanders die legaal in België verblijven, hebben het recht om als gezin bij die Belgen of buitenlanders in België te komen wonen. Dat recht op gezinshereniging moet worden erkend indien zij met de nodige documenten aantonen dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een gezinshereniging worden bepaald door de nationaliteit, de leeftijd, de gezinsband (huwelijk, partnerschap of afstamming) en de verblijfsstatus van de persoon die recht geeft op gezinshereniging (beperkt verblijf, onbeperkt verblijf, begunstigde van internationale bescherming, enz.).

Om deze voorwaarden te kennen, wordt aangeraden te vertrekken van de situatie van de persoon die recht geeft op gezinshereniging (de gezinshereniger), en vervolgens de familieband te preciseren die deze persoon verbindt met de persoon die als gezin met die persoon in België wenst te komen wonen (de aanvrager).

Procedure

In de regel moet de persoon die samen met zijn gezin in België wenst te wonen, zijn aanvraag in het buitenland indienen (visumaanvraag). In bepaalde situaties kan de aanvraag in België worden ingediend. In bepaalde situaties kan de aanvrager zijn aanvraag in België indienen (verblijfsaanvraag).