Sneeuw- en ijzelbestrijding

Veilige wegen

De dienst Publieke Ruimte zorgt tijdens de wintermaanden voor een veilig wegennet door sneeuw- en ijzelbestrijding. Voor de verschillende strooi-indicatoren heeft de gemeente een contract bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in weersvoorspellingen. Op basis van de ter beschikking gestelde gegevens wordt beslist wanneer en hoeveel er best gestrooid wordt.

Tijdig strooien is belangrijk. Het zout dat op dat moment op de weg gestrooid wordt, moet vermijden dat sneeuw of regen aanvriezen. Het is de veiligste en meest budgetvriendelijke manier van werken.

Als het écht gaat sneeuwen (enkele centimeters dik) wordt een tractor met sneeuwploeg voor de vrachtwagen uitgestuurd. Die duwt de sneeuw opzij en nadien doet de strooimachine haar werk om de laatste sneeuw te doen smelten. Het uitvoeren van een strooironde duurt in principe drie uur. Bij continue sneeuwval worden meerdere strooibeurten na elkaar uitgevoerd.

Om dit alles tot een goed eind te brengen, beschikt de dienst Publieke Ruimte over drie vrachtwagens met digitaal gestuurde zoutstrooiers, twee tractoren met sneeuwschop en gedragen zoutstrooier, één smalspoortractor met sneeuwschop en gedragen zoutstrooier voor de fietspaden en twee verreikers met sneeuwschoppen. In speciale loodsen ligt bij het begin van de winter een zoutvoorraad van ± 1 000 ton.

Belasting voor het milieu tot een minimum beperken

Het gebruik van strooimiddelen is dikwijls een omstreden thema. Gezien het winterklimaat in Vlaanderen (vrij vochtig, met vorst en dooi die elkaar regelmatig afwisselen) en rekening houdend met ons drukke verkeer, is het gebruik van strooizout onvermijdelijk. Zout, meer specifiek een combinatie van NaCl (keukenzout of droog steenzout) en pekel, blijkt het meest efficiënte dooimiddel met veruit de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Stroefmakende middelen zoals zand en steengruis doen het ijs niet smelten maar zorgen er alleen voor dat de sneeuw- of ijslaag berijdbaar blijft. Die zijn enkel efficiënt als de sneeuw voldoende lang blijft liggen.

De huidige strooitechnieken laten toe de nadelige effecten voor het milieu tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Een van die technieken is het bevochtigd strooien. Er wordt een mengeling van droog zout en pekel gestrooid met als doel het zout beter aan de weg te doen kleven.

Goede zoutstrooiwagens zijn hier erg belangrijk. Die kunnen bevochtigd strooien en ze zijn perfect digitaal afstelbaar naar strooihoeveelheid en strooibreedte.

Strooiplan

In de eerste plaats worden de grote assen gestrooid samen met het centrum van Overijse en de gehuchten. Vervolgens de verbindingswegen, en de gevaarlijke hellingen naar de verschillende valleien. Tenslotte worden, wanneer mogelijk, de rest van de straten aangepakt.

Het is alvast een hele klus om een belangrijk deel van de +/- 250 km wegen berijdbaar te houden.

De gewestwegen worden niet gestrooid door de gemeentediensten. Hiervoor is het Vlaams Gewest verantwoordelijk.

Je kan de strooidiensten helpen door simpelweg je voertuig op de oprit te stallen. Zo blijft de rijbaan vrij en hebben de strooidiensten vrije doorgang