Klimaatplan

Een leidraad om de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen

In het klimaatplan Overijse werden, met behulp van burgerparticipatie en de inbreng van enkele specialisten, de krijtlijnen vast gelegd om de CO2-uitstoot binnen Overijse met 20% terug te dringen tegen 2020.

Een ambitieuze doelstelling, die ons vanaf vandaag stimuleert om slimmer om te gaan met energie en investeringen op lange termijn. Voor onze gemeente ligt de focus vooral op woningbouw, mobiliteit en hernieuwbare energie.

Deze doelstelling werd vastgelegd met de ondertekening van het Europese Burgemeestersconvenant op 25 juni 2014. Dit convenant wil alle burgemeesters van Europa verenigen in een permanent netwerk om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen ter bevordering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Het klimaatplan Overijse is een levend document dat de volgende jaren nog zal aangepast en bijgestuurd worden. Het moet een stimulans zijn voor onze inwoners om leuke ideeën of acties uit de grond te stampen en te ankeren aan dit plan. De gemeente wil dan ook graag burgerinitiatieven die passen binnen de doelstellingen van dit plan ondersteunen waar het kan.

Inbreng en participatie van de burger blijft van grote waarde, daarom kan je met je ideeën en suggesties terecht op klimaatplan@overijse.be.

Documenten

Beleidsplan