Tarieven

Lid worden
 • €5 (jaarlijks), gratis tot 18 jaar
Materialen ontlenen
 • Gratis
Te laat inleveren
 • €0,10 per materiaal per dag
 • €2 portkosten vanaf de derde aanmaningsbrief
Schade of verlies
 • Aankoopprijs
Reserveren
 • Gratis
Reservering niet ophalen
 • €1 per materiaal
Interbibliothecair leenverkeer
(boeken laten overkomen vanuit een andere bib)
 • €5 per boek
Computer gebruiken
 • Gratis
Printen en kopiëren
 • A4, zwart-wit: €0,10
 • A4, kleur: €0,25
 • A3, zwart-wit: €0,20
 • A3, kleur: €0,50
Scannen
 • Gratis

Documenten

Ook interessant