Proefopstelling Rozierensesteenweg en Boslaan - evaluatie

Vanaf woensdag 22 november 2023 wordt er in de Boslaan in Maleizen een proefopstelling getest. De voorgestelde aanpak wil de verkeersdrukte inperken en een veiligere woonomgeving creëren. 
De proefopstelling zal 6 maanden getest worden, tot eind mei 2024. Nadien wordt bekeken of de voorgestelde aanpak behouden blijft of aangepast moet worden.

Waarom?
Uit metingen blijk dat de Boslaan ook vaak gebruikt wordt als sluipweg, hoewel de straat in een residentiële wijk ligt. De snelheidsbeperking die er geldt, wordt vaak genegeerd. Om de snelheid te minderen, gaan we van start met een proefopstelling met onder andere wegversmallingen. Deze proefopstelling maakt deel uit van het overkoepelend Mobiliteitsplan.

Daarnaast worden er permanente fietssuggestiestroken aangebracht in de nabijgelegen Rozierensesteenweg. Dit is een drukke baan tijdens de spits waar we, naast de auto, ook ruimte willen geven aan de fiets. Omdat de Rozierensesteenweg ook deel uitmaakt van het fietsknooppuntennetwerk – en dus ook in het weekend heel wat potentieel heeft als verbinding richting het Meer van Overijse/Genval - willen we deze verbeteren om er een veiligere fietsomgeving te creëren.

Wanneer
De opstelling loopt nog tot 27 mei 2024. Na 3 maanden, in februari, starten we met de evaluatie, waarin we nieuwe metingen doen en ook de mening van de buurtbewoners bevragen. Na 6 maanden zal een beslissing volgen, en wordt de voorgestelde opstelling permanent goedgekeurd, aangepast of stopgezet.
Op dinsdag 7 november werd er een infomoment georganiseerd voor buurtbewoners en betrokkenen. 

Evaluatie
Tussen 19 februari en 14 maart kan je je mening over de proefopstelling doorgeven via het online formulier hier onderaan.