Proefopstelling Heuvelstraat en omgeving definitief

Sinds 4 november 2019 liep er een tweeledige proefopstelling in de Heuvelstraat en omgeving, met enerzijds permanent en anderzijds variabel eenrichtingsverkeer. Deze proefopstelling is bedoeld om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in het centrum van onze gemeente te verbeteren.

De evaluatie van deze proefopstelling werd afgerond. Op basis van de resultaten van de vragenlijst, onze eigen bevindingen en het cijfermateriaal van de verkeersstromen werd beslist om de proefopstelling als volgt definitief te maken:

 • In de Heuvelstraat, gedeelte tussen het Schavei en het Eeuwfeestplein, wordt er permanent eenrichtingsverkeer ingevoerd. Verkeer richting het Eeuwfeestplein wordt toegestaan. Een herhaling van het doorgangsverbod zal aan de linkerzijde op het kruispunt tussen het Eeuwfeestplein en de Heuvelstraat geplaatst worden;
 • De Gebr. Danhieuxstraat, gedeelte tussen de Heuvelstraat en de Stationsstraat, blijft eenrichtingsverkeer;
 • Het kruispunt tussen de Heuvelstraat en de Gebr. Danhieuxstraat zal parkeervrij gehouden worden door middel van aanhoudend politietoezicht. De markering van het parkeerverbod (verdrijvingsvlak) zal worden uitgebreid over een afstand van 1 meter. Er zal een flexibel paaltje geplaatst worden op het einde van het parkeerverbod om de zone af te bakenen;
 • In de Gebr. Danhieuxstraat, van aan de hoek met de Heuvelstraat (ter hoogte van het verdrijvingsvlak) richting de Stationsstraat, zal er een okerkleurige fietssuggestiestrook komen over een lengte van 10 meter.

Het straatparkeren in de Heuvelstraat (gedeelte met de scholen) wordt als volgt georganiseerd:

 • Langs de rechterkant: verboden te parkeren over de gehele lengte (tot aan het Eeuwfeestplein, maar het plein zelf niet meegerekend);
 • Langs de linkerkant:
  • Tussen het Schavei en de Processiestraat: verboden te parkeren (wegens te smal);
  • De verlengde zoen- en zoefzone blijft behouden tussen de Processiestraat en de inrit van de parking tussen de 2 scholen (aan kant GBO), zoals in de proefopstelling getest werd. Voor de inrit van de parking mag niet stilgestaan, noch geparkeerd worden;
  • Straatparkeren wordt toegestaan van voorbij de inrit van de parking tussen de 2 scholen (aan kant GBO) tot aan de perceelgrens tussen de parking en jeugdhuis De Pit;
  • Vóór jeugdhuis De Pit (en aanpalende garages aan de rechterkant) geldt een stilstaan- en parkeerverbod (voor de ontsluiting van het tegenoverliggende perceel);
  • Van voorbij de tweede garage naast jeugdhuis De Pit tot aan het Eeuwfeestplein wordt onbeperkt parkeren toegestaan waar dit reglementair kan (niet voor inrij van eigendommen).