Proefopstelling Heuvelstraat en omgeving

Sinds 4 november 2019 loopt er een tweeledige proefopstelling in de Heuvelstraat en omgeving, met enerzijds permanent en anderzijds variabel eenrichtingsverkeer. Deze proefopstelling is bedoeld om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in het centrum van onze gemeente te verbeteren. Om na te gaan of deze proefopstelling tegemoetkomt aan de vastgestelde verkeersproblemen, wordt deze op verschillende momenten grondig geëvalueerd.

Op basis van de resultaten van een vragenlijst, onze eigen bevindingen en het cijfermateriaal van de verkeersstromen in het voorjaar van 2020 loopt sinds 1 september 2020 een aangepaste versie van de proefopstelling:                                                     

  • Het variabel eenrichtingsverkeer rond de schoolomgeving in de Heuvelstraat wordt aangepast naar permanent eenrichtingsverkeer. Verkeer richting het Eeuwfeestplein blijft toegestaan;
  • De parking op het Eeuwfeestplein wordt toegankelijk vanaf de Fr. Verbeekstraat. Dit wordt visueel versterkt met een bloembak ter hoogte van het café;
  • De Gebr. Danhieuxstraat (deel tussen de Stationsstraat en Heuvelstraat) blijft eenrichtingsverkeer. Het kruispunt Heuvelstraat - Gebr. Danhieuxstraat zal parkeervrij gehouden worden door middel van wegdekmarkeringen en door bijkomend politietoezicht.

Deze proefopstelling wordt momenteel opnieuw geëvalueerd.