Project wijkbus (AFGELOPEN)

Opzet

Het lokaal bestuur wil graag een wijkbus inleggen om de inwoners vanuit de verschillende gehuchten van en naar het centrum te brengen. De bedoeling van deze wijkbus is om de mensen een alternatief te bieden om makkelijker een verplaatsing te maken en zo te laten deelnemen aan de beleving binnen Overijse. Aangezien niet alle wijken in Overijse bediend worden door het openbaar vervoer, zijn er inwoners die niet in de mogelijkheid zijn om zich naar het centrum te verplaatsen.

Bevraging

Om dit project af te stemmen op de effectieve noden, kreeg elke Overijsenaar in september 2021 een vragenlijst in de brievenbus. Als dit een meerwaarde zou zijn, wilde het bestuur weten hoe het met de wijkbus zoveel mogelijk inwoners kan bereiken. De vragenlijst werd verdeeld bij alle inwoners van de gemeente en online toegankelijk gemaakt voor iedereen die zijn/haar mening rond de wijkbus wou geven.

Resultaat bevraging

Uit de bevraging blijkt dat het concept van de wijkbus met regelmatige lussen niet kan voldoen aan de wensen en de verwachtingen van de inwoners (fungeren als schoolbus, heel frequent rijden en ook ’s avonds, abonnement van de Lijn moet bruikbaar zijn voor de wijkbus, …).

En nu?

De gemeente wil op zoek gaan naar een alternatief dat wel een antwoord kan bieden op de geformuleerde noden bij zowel het bestuur als bij de inwoners. We denken hier (ten vroegste, wegens personeelstekort) in het najaar van 2022 denktraject voor op te kunnen starten.