Projecten die we ondersteunen

GROS ondersteunt jaarlijks verschillende projecten in ontwikkelingslanden. Aanvragen voor financiële projectondersteuning kunnen ingediend worden met het formulier voor projectaanvraag.

 

Budocnost – Bosnië

Website:
Projectgroep:
Info:
Datum:

Buducnost-Toekomst is een vzw opgericht door Tineke Schuitemaker (Nederland) en Mieke de Vreede (België, Overijse) om jongeren in Bosnië de mogelijkheid te geven aan hun toekomst te bouwen.

Wij geven financiële steun aan kinderen op zowel de middelbare school als op de universiteit. Veel kinderen kunnen zonder deze steun geen opleiding volgen en hun droom dus niet waarmaken; Daarnaast zorgen we ervoor dat de levensomstandigheden van de kinderen worden verbeterd door het geven van nieuwe ramen, lasapparatuur, melkmachines. Hierbij vragen wij steun aan andere organisaties. Een jaarlijks terugkerende activiteit is het organiseren van een zomerkamp in samenwerking met Snaga Zene uit Tuzla. Voor deze zomerkampen komen de "vergeten kinderen" in aanmerking. Kinderen die nu bijna 25 jaar na de oorlog nog met hun familie in een vluchtelingenkamp wonen.

 

De Vrienden van Bernard – Senegal

Website:
Projectgroep:
Info:
Datum:

‘De vrienden van Bernard’ is een vriendengroep die een aantal jaren geleden een dorpje in Senegal bezochten en vaststelden dat er veel mensen onder de armoedegrens leven en dat er geen elektriciteit was. Zij zijn gestart met een project.

Ondertussen hebben ‘De vrienden van Bernard’ ervoor gezorgd dat het dorp voorzien wordt van elektriciteit (mensen kunnen GSM opladen, hebben licht, kunnen TV kijken, …). Hierdoor is er ook lokale handel ontstaan.

Ze hebben ook al een lokaal weeshuis gesponsord.

Huidig project: de bouw van een medische post. Mannen van het dorp bouwende post: 2 medische kabinetten en een slaapzaal met bewaker. Op de medische post worden ook zonnepanelen voorzien. Aangezien de medische post vlak naast de school staat, kan deze ook van elektriciteit voorzien worden. Voor de invulling van de medische post is het belangrijk om na te gaan wat de noden van ginder zijn. Waarop moet er ingezet worden?

Volgende stappen in het project:

  • Inzetten op vaccinaties
  • Inzetten op drinkbaar water
  • Muskietennet voor iedereen
  • Samen met de overheid en de verpleegkundigen de post verder uitbouwen
  • Ondervoeding aanpakken (borstvoeding stimuleren)

Er is reeds contact met de overheid die zorgt dat er verpleegkundigen komen als het gebouw klaar is. De medische post is ook open voor naburige dorpen.

 

Suyana – Peru

Website:
Projectgroep:
Info:
Datum:

 

Damdame – Nepal

Website:
Projectgroep:
Info:
Datum:

We zijn al meer dan 20 jaar actief in Damdame en directe omgeving.

Het waterproject dat we in 2005 samen met de dorpsgemeenschap opgezet hebben is nu volledig in handen van de dorpelingen. Momenteel wordt het uitgebreid : “one house, one tap”

Onze jarenlange samenwerking met de Morning Star School loopt heel goed.

Via onze organisatie kregen al 15 meisjes uit kansarme gezinnen de kans om hun humaniora af te werken. Hierdoor hebben ze nadien demogelijkheid om zelf les te geven in een lagere school.

Verder is het schoolmeubilair aan vervanging toe. Vorig jaar konden we de schoolbanken voor het eerste en tweede leerjaar financieren.

Beide projecten werden gerealiseerd met de steun van de gemeente Overijse.

Er zijn ook extra middelen nodig voor de uitbreiding van de school. Er is al gestart met de bouw van een extra verdiep, maar de werken liggen stil bij gebrek aan budget. Wij bekijken of wij hier verder kunnen bijhelpen.

In het Kaski district, waarvan Damdame deel uitmaakt is er nog heel grote armoede. Kinderen krijgen vaak niet genoeg te eten, gaan niet of onregelmatig naar school. Drie leerkrachten uit de Morning Star School willen hier iets aan veranderen. Ze geven aan moeders uit de armste gezinnen een renteloze lening om een kleine onderneming op te starten. De inkomsten moeten gebruikt worden om de kindereneten te geven en naar school te laten gaan. Momenteel zijn er al een honderdtal moeders die op die manier gesteund worden.

De opbrengst van het Gros wereldontbijt en de film 2019 ging volledig naar dit project.

 

Ray of Love - Tanzania

Website:
Projectgroep:
Info:
Datum:

In 2017 was Yara Debroux in Kigoma (Tanzania) in het kader van een stage binnen de opleiding orthopedagogie. Met kleine activiteiten sprokkelde ze toen een relatief klein bedrag bij elkaar voor het ter plaatse inrichten van 1 klasje voor kinderen met een beperking. Bij Yara ontstond het plan om toekomstperspectief aan meerdere kinderen te bieden.

Het doel van het project is het bouwen van een centrum waar +/- 40 kinderen met een beperking terecht kunnen om teslapen, eten, een opleiding op maat te volgen en zodoende hun talenten te ontwikkelen. Lokale mensen kunnen er aan de slag als leerkracht, opvoeder, bewaker, kok, …

Bedoeling is dat het centrum na verloop van tijd zelfvoorzienend is door activiteiten zoals groenten kweken, honing oogsten, meubels maken, …

Vorig jaar werd in Kigoma in samenspraak met enkele deskundigen uitgerekend welk bedrag nodig is om het centrum te bouwen. Er is reeds een grond aangekocht. Voor de bouw van het centrum + het nodige materiaal om in de toekomst zelfvoorzienend aan de slag te kunnen + 40 kinderen een jaar lang een (t)huis te bieden en een jaar lang de lonen van alle medewerkers te betalen, zou een bedrag van 30.000 euro nodigzijn.

De bouw zou ongeveer 5 maanden in beslag nemen. Het bedrag zou volstaan om de werking van het centrum gedurende minimum 1 jaar te verzekeren. Gedurende dit jaar is het de bedoeling dat activiteiten worden uitgebouw/uitgewerkt die het centrum in staat stellen om zelfvoorzienend te zijn. Uiteraard gaat de vzw in België activiteiten blijven organiseren om ook na de bouw van het centrum dit project te blijven ondersteunen en op te volgen.

Momenteel worden er verschillende acties gehouden door bijv. de Chiro, het SMO, … Vanhaute Cooling is bereid om het centrum te voorzien van groene energie.

 

Oxfam Wereldwinkel

Website:
Projectgroep: vrijwilligers van de Wereldwinkel Overijse
Info: overijse@oww.be
Datum: 10 april 2022

Oxfam is een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. Dat doen we in woord en daad en met respect voor de grenzen van onze planeet. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en elk fundamenteel recht voluit kan uitoefenen.

4 pijlers staan centraal om onze doelen te bereiken:

  1. Door onze verankering in België, met lokale en nationale aanwezigheid gedragen door een brede vrijwilligersbeweging, verhogen we onze slagkracht en legitimiteit.
  2. Via het uitvoeren en promoten van eerlijke en duurzame handel en het versterken van de circulaire en sociale economie bieden we producent en consument een concreet alternatief.
  3. Doorpolitieke en publieke beïnvloeding, bewustmaking en mobilisatie zijn we een kritische, stuwende kracht voor de beoogde verandering.
  4. Via ontwikkelings- en humanitaire programma’s binnen het Oxfam-netwerk bouwen we samen met lokale partners aan duurzame oplossingen voor een betere toekomst.

Met een groep van 30vrijwilligers baten we in de Stationsstraat een Wereldwinkel uit. We verkopen er producten die een eerlijke prijs garanderen voor de producenten waarmee we samenwerken, we ijveren voor eerlijke arbeidsomstandigheden en strijden tegen het misbruik van kinderen in de cacaoproductie. Via het partnerfonds investeren we in productiefaciliteiten voor onze partners en in opleiding.

 

Amnesty International

Website: www.amnesty-international.be
Projectgroep: LG109 Overijse
Info: guido.impens@telenet.be
Datum: 10 april 2022

Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige organisatie van meer dan 10 miljoen mensen die opkomen voor een wereld waarin alle mensenrechten worden nageleefd.

In Overijse bestaat er een lokale groep van vrijwilligers die maandelijks brieven schrijven voor de dossiers van Amnesty International. We verkopen kaarsen en andere producten ten voordele van Amnesty International inde Wereldwinkel. In December organiseren we lokaal een briefschrijfmarathon die aansluit bij het wereldwijde initiatief.

De lokale subsidies  gebruiken we voor de aankoop van materiaal en we ondersteunen mee de research afdeling vande Internationale organisatie.

 

WeForest

Website: www.weforest.org
Projectgroep: Weforest
Info:
Datum:

Het meerjarenplan van Overijse voorziet dat er voor elke inwoner een boom geplant wordt, dat zijn 25 000 bomen. We willen in samenwerking met WeForest evenveel bomen planten in het Zuiden. Dit gebeurt in Tanzania, de bomen worden door de organisatie zelf gekweekt en ter plaatse uitgeplant.

 

La Cascarilla – Peru

Website:
Projectgroep:
Info:
Datum:

 

Msandaka – Tanzania

Website:
Projectgroep:
Info:
Datum:

Dit project in Tanzania is gestart in 2000. Er werd een school gebouwd voor kinderen met spraak- en gehoorproblemen. De school bestaat uit 14 klassen, waarvan een computerklas, 4 slaapzalen (2 voor jongens en 2 voormeisjes), 1 aula, 1 keuken. Er werden ook een 1 maïs-bonensilo, 3 administratieve gebouwen, 1 koeienstal met 4 koeien en 1 kippenren met ca. 100 kippen opgericht. De kinderen in deze school doen veel langer over de lagere school dan normaal. De leerlingen verlaten de school op 16 à 18 jarige leeftijd. De opleiding die gegeven wordt, is wel van een hoge kwaliteit.

Na de lagere school zouden deze kinderen eigenlijk nog naar een middelbare school moeten gaan. Men heeft echter vastgesteld dat een beroepsopleiding voor deze kinderen meer aangewezen is. Het realiseren van het beroepsschool is de huidige fase van het project.

Het totale kostenplaatje voor dit project bedraagt +/- 255.000 euro. In het verleden werd er al geld gestort door Lions en Rotharys en de Gros. De Gros heeft 2 jaar geleden 7.097 euro gestort (projectsteun + ontbijt + film). Men hoopt het project te kunnen realiseren in de helft van 2021.

 

School voor Imloul – Marokko

Website: www.studionousnous.org
Projectgroep: studio nous nous
Info: info@studionousnous.org
Datum: