Raad voor milieu en natuur (RAMINA)

RAMINA is de korte roepnaam van de raad voor milieu en natuur.

Deze raad is op 21 maart 1995 opgericht en is erkend door de gemeenteraad van Overijse.

De RAMINA is een aanspreekpunt, een overleg- en adviesgroep die het gemeentebestuur wakker houdt om verder te blijven inzetten op alle thema's die onze omgeving beter maken. Die thema's zijn uiteraard milieu en natuur gerelateerd: een nette gemeente zonder zwerfvuil, de paddenoverzetactie en aandacht voor biodiversiteit, de klimaat-/energietransitie, een duurzame en circulaire economie, meer groen en dan liefst streekeigen, het behoud van onze open ruimten, promotie van onze trage wegen en duurzame mobiliteit, enz...

Het uiteindelijke doel is het milieubewust denken en handelen in het dagelijks leven te integreren en als vanzelfsprekend te beschouwen. De RAMINA is onder andere samengesteld uit vertegenwoordigers van landbouw-, milieu- en natuurverenigingen, maar iedereen is er welkom om mee te denken over een beter Overijse. Hoe breder de inspraak, hoe groter het draagvlak van de raad.

Interesse?

Wil je in de toekomst graag mee denken over het milieubeleid of eens vrijblijvend komen luisteren tijdens één van onze vergaderingen? Dan ben je van harte welkom! De RAMINA komt minstens 4 keer per jaar samen in de vorm van een open vergadering.

Hieronder de vergaderdata voor 2024:

  • 08/02/2024
  • 25/04/2024
  • 13/06/2024
  • 05/09/2024
  • 14/11/2024

De vergadering start traditiegetrouw om 20u en gaat meestal door in CC Den Blank. Je kan je best op voorhand even aanmelden op het volgende emailadres: an.dubus@overijse.be. Zo krijg je een officiële uitnodiging met de volledige agenda en plaats van afspraak.

Samenstelling