Gemeenteraad

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigen de gehele bevolking van de gemeente. Ook de burgemeester en de schepenen maken deel uit van deze raden. Elke zes jaar worden de raden volledig vernieuwd. De leden worden rechtstreeks verkozen door de kiezers. Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners. Overijse telt 29 raadsleden.

  • De data van de gemeenteraadszittingen kan je terugvinden via onderstaande link, selecteer bovenaan in het keuzevak de gemeenteraad:

Kalender gemeenteraadszittingen

  • De documenten van de gemeenteraadszittingen kan je als volgt raadplegen:

Zittingen voor 1 juni 2021 van de gemeenteraad kunnen geraadpleegd worden op de website.

Vanaf 1 juni 2021 worden deze zittingen niet langer gepubliceerd op de website, maar werken we met een raadpleegomgeving.

Wens je een gemeenteraadszitting bij te wonen?

Indien je de openbare zitting van de gemeenteraad wilt bijwonen, ben je van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis te Just. Lipsiusplein 9. De gemeenteraadszitting start om 20uur. Bij aanwezigheid moet je de huidig geldende richtlijnen rond COVID-19 respecteren.

Indien je de ontwerpbeslissingen op voorhand wenst te ontvangen, laat het dan de maandag vóórafgaand aan de vergaderingsdatum en ten laatste om 17uur weten via info@overijse.be.

Nadien wordt de nodige praktische informatie bezorgd aan de geïnteresseerden.

Wil je een gemeenteraad opnieuw beluisteren? 

Na elke zitting wordt het zittingsverslag (audio-opname) achteraf op de website gepubliceerd.

Herbeluister de zittingsverslagen tot eind 2023 hier online

Herbeluister de zittingsverslagen vanaf 2024 hier online

Gelinkte productpagina's

Samenstelling