Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen.

Het vast bureau is belast met het dagelijks beheer van het OCMW.

Zowel het college van burgemeester en schepenen als het vast bureau is samengesteld uit de burgemeester en zes schepenen. Zij vergaderen in principe elke dinsdagochtend. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen bij en maakt de verslagen op.

De zittingen voor 1 juni 2021 van het vast bureau kunnen geraadpleegd worden op de website. Vanaf 1 juni 2021 worden deze zittingen niet langer gepubliceerd op de website, maar werken we met een raadpleegomgeving.

Gelinkte productpagina's

Documenten

  • 20190628_Huishoudelijk_reglement_VB_Overijse.pdf
    pdf 242,4 Kb
    Downloaden

Samenstelling