Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

De raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad vertegenwoordigen de gehele bevolking van de gemeente. Ook de burgemeester en de schepenen maken deel uit van deze raden. Elke zes jaar worden de raden volledig vernieuwd. De leden worden rechtstreeks verkozen door de kiezers. Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners. Overijse telt 29 raadsleden.

De zittingen voor 1 juni 2021 van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen geraadpleegd worden op de website. Vanaf 1 juni 2021 worden deze zittingen niet langer gepubliceerd op de website, maar werken we met een raadpleegomgeving.

Wens je een OCMW-raad bij te wonen?

De zittingen van de OCMW-raad worden door de COVID-19 maatregelen via videoconferentie georganiseerd en er wordt online gestemd. Burgers en pers kunnen de zitting van de OCMW-raad bijwonen indien gewenst. Dit kan op twee manieren:

  • Via de aanbevolen digitale manier: volg de zitting via Zoom.
  • In het A.C. De Vuurmolen, mits het respecteren van de richtlijnen rond voldoende afstand houden.

Indien je de zitting van de OCMW-raad wilt bijwonen, of de ontwerpbeslissingen wenst te ontvangen, laat het dan de maandag vóórafgaand aan de vergaderingsdatum en ten laatste om 17uur weten via info@overijse.be.

Nadien wordt de nodige praktische informatie bezorgd aan de geïnteresseerden.

Het zittingsverslag (audio-opname) wordt achteraf op de website gepubliceerd.

Herbeluister de zittingsverslagen online

Samenstelling