Rattenbestrijding

Minder rattenvergif te Overijse

Ratten zijn dieren die meestal niet graag gezien worden. Eén van de redenen hiervoor is dat ratten kunnen zorgen voor problemen met gezondheid en hygiëne. Daarbij denken wij al eens terug aan het verre verleden waar de rat, als grootste pestverspreider, een echt schrikwekkend beest was. Wij zijn vandaag echter veel properder en netter geworden dan vroeger en wij lossen de echte afvalproblemen veel vlugger op (dit wordt toch van iedereen verwacht) waardoor de bruine rat minder kansen krijgt. Het rattenprobleem zoals meerderen tegenwoordig bij de gemeente melden, is dan ook een beetje overroepen. Zelfs een kleine muis wordt ineens een grote rat. Het gevolg is een overmatige verspreiding van rattenvergif terwijl het de bedoeling is van de overheid om chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen, dus ook rattenvergif.

Het is beter ratten te voorkomen dan te bestrijden.

Daarom de volgende tips.

Aanwezigheid van voedsel is dé belangrijkste aantrekkingskracht voor ratten

 • gooi geen gekookt of gebakken keukenafval op de composthoop;
 • geef kippen 's morgens eten en niet te veel;
 • hou diereneten in goed afgesloten opslagbakken (bijvoorbeeld vuilnisbak met deksel!);
 • laat geen etensresten rondslingeren;
 • zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd.

Aanwezigheid van nestgelegenheid geeft ze reden tot blijven

 • voorzie afvoerputjes of toegangen tot de riolering van een goed sluitend deksel;
 • ruim rommelhoekjes op;
 • beperk nestgelegenheden en onderdak voor ratten;
 • ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zodoende je snel eventuele sporen opmerkt.

Op deze manier heb je geen gifstof nodig voor ratten

 • neem een hond of kat in huis;
 • stel de ouderwetse muizen- of rattenval op.

In toepassing van de wetgeving op de pesticiden zal de gemeente enkel nog in uitzonderlijke gevallen bij grote overlast rattenvergif meegeven.

Het meldpunt voor ratten in de Ijse en de Lane: meldpuntratten@vlaamsbrabant.be of 016 26 77 90

Het meldpunt voor muskusratten: info@vmm.be 

Het meldpunt voor de gemeente: klaas.geers@overijse.be of 02 785 34 51