Recht gehoord te worden

Iedere burger of vereniging heeft het recht om gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen. Het onderwerp is rechtstreeks of onrechtstreeks van gemeentelijk belang. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.

De aanvraag gebeurt via het formulier Aanvraag recht gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen informeert de aanvrager over de datum en het uur waarop hij/zij zal gehoord worden.