Recht op terugkeer

Inhoud

Indien je België wenst te verlaten voor een periode langer dan drie maanden en je bent in het bezit van een geldig verblijfsdocument, heb je het recht op terugkeer met een geldigheidsduur van één jaar voor burgers met een E of F kaart en twee jaar voor burgers met een  E+ of F+ kaart.

Voorwaarden

In het bezit zijn van een geldig verblijfsdocument. (E, E+, F of F+ kaart)

Procedure

Je brengt het gemeentebestuur op de hoogte van je vertrek naar het buitenland.

Het gemeentebestuur levert een bijlage 18 'Attest van vertrek' af.

Je bewijst dat je je hoofdbelangen in België behoudt. De geldigheidsduur van zijn verblijfsdocument is bij terugkeer nog steeds geldig. Hij meldt zich binnen de vijftien dagen na zijn terugkeer aan bij het gemeentebestuur.

Wat meebrengen

Geldig verblijfsdocument

Uitzonderingen

Indien je terugkeer later is dan respectievelijk één of twee jaar met een maximum van vijf jaar, dan dien je de nodige bewijzen te leveren dat je omwille van overmacht niet in staat was om naar België tijdig terug te keren.

Regelgeving

Bepaald bij artikel 39, § 6 van het K.B. van 8 oktober 1981.

Bepaald bij artikel 19 van 15 december 1980.