Groepsaankoop regenwatertonnen

Groepsaankoop regenwatertonnen

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt door hevige regenbuien die niet of onvoldoende kunnen opgevangen worden door de bestaande afwatering. Daarom is het zinvol om een extra buffer te voorzien via bijvoorbeeld regenwatertonnen.

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en zware regenval met wateroverlast. Het ziet ernaar uit dat dit soort weersomstandigheden in de toekomst zal toenemen, zodat de noodzaak aan uitgebreide infrastructuur voor de beheersing van droogte en wateroverlast wenselijk is.

Bij hevige regenval is de plotse hoeveelheid hemelwater zo groot dat het water geen tijd heeft om te infiltreren in de bodem, en de afvoer het debiet niet kan verwerken. Dit geeft lokale wateroverlast tot gevolg.

Door de opvang van hemelwater wordt de afvoer gebufferd en neemt het risico op wateroverlast af. Het opgevangen water kan onder andere worden hergebruikt in de tuin of voor het poetsen. Zeker in tijden van droogte, waarin zuinig gebruik van leidingwater noodzakelijk is, is dit een voordeel.

Daarom organiseert Haviland Intercommunale komende lente een groepsaankoop voor bovengrondse regenwatertonnen.

Hoe gaan we te werk?

Stap 1: Stuurgroep bepaalt aanbod en voorwaarden

Het aanbod van de groepsaankoop wordt gekozen door een stuurgroep van enthousiaste burgers die mee beslissen aan welke voorwaarden de regenwatertonnen moeten voldoen en welke eisen gesteld worden aan de leverancier(s). De stuurgroep komt voor de eerste keer samen midden maart (verwacht rond 15 maart).

  • midden maart: 1e bijeenkomst stuurgroep (afspraken omtrent procedure, timing, weging van criteria, firma’s aanschrijven … )
  • midden april: 2e bijeenkomst stuurgroep (selectie firma)

Stap 2: Infovergadering voor geïnteresseerde inwoners

De gekozen firma geeft een toelichting over het aanbod en gebruik van de regenwatertonnen. Er wordt ruimschoots de tijd voorzien om vragen te stellen. Geïnteresseerde inwoners kunnen nadien hun regenwaterton naar keuze bestellen.

Stap 3: Regenwaterton bestellen

Vanaf 15 mei tot en met 15 september kan je een regenwaterton bestellen via de groepsaankoop. Dat doe je door dit formulier in te vullen: formulier bestelling regenwaterton 

Je ontvangt een offerte van de leverancier en betaalt die binnen de vooropgestelde termijn.

Stap 4: Regenton afhalen

Je ontvangt je regenwaterton of gaat deze afhalen in een ophaalpunt.

Vragen?

Neem gerust contact op met: