Reglement occasioneel telewerk toegevoegd als bijlage aan arbeidsreglement gemeente en OCMW

Datum bekendmaking maandag 28 september 2020
Datum besluit dinsdag 15 september 2020

Documenten

  • 20200915_reglement_OccasioneelTelewerkToegevoegdAlsBijlageAanArbeidsreglementGemeenteEnOCMW.pdf
    pdf 285,4 Kb
    Downloaden