Resultaat KLAP april 2022

KLAP leverde een hele hoop voorstellen en adviezen op.

Wat doen we hier mee?

Alle input werd door de verantwoordelijke diensten van de gemeente doorgenomen en verwerkt. Ook het college van burgemeester en schepenen nam kennis van alle voorstellen/adviezen. Daarnaast namen ze ook over alle input een standpunt in.Hierbinnen zijn 3 mogelijkheden:

  • Ofwel volgt het college van burgemeester en schepenen het advies niet. Dit kan zijn om verschillende redenen.
  • Ofwel wordt een advies wel gevolgd en resulteert het in een concrete actie waarmee de verantwoordelijke dienst binnen de gemeente verder mee aan de slag zal gaan.
  • Ofwel wordt een advies gevolgd, maar oordeelt het college van burgemeester en schepenen dat hier verder denkwerk nodig is en er nood is aan een ruimer adviestraject. In dat geval zal de helikoptergroep dit opnemen en een voorstel doen om met betrekking tot een op te starten adviestraject. Eens hiermee gestart kan worden, zal dan ook een oproep gedaan worden voor ge├»nteresseerde burgers die hieraan willen meewerken.

Hieronder kan je alle input en de bijhorende actie(s) terugvinden.