Rioolaansluiting

Inhoud

Indien er openbare riolering in je straat ligt, ben je verplicht je nieuwe woning hierop aan te sluiten.

Ook wanneer er een gescheiden stelsel in je straat wordt aangelegd, ben je verplicht je bestaande woning hierop gescheiden aan te sluiten.

Voorwaarden

Je moet in het bezit zijn van een keuringsattest van de privéwaterafvoer opgemaakt door een keurder van De Watergroep of door een onafhankelijke keurder.

Procedure

Je bezorgt het ingevulde formulier 'aanvraag rioolaansluiting' per mail of post samen met het keuringsattest van de privéwaterafvoer aan de dienst Publieke Ruimte.

Wanneer het college van burgemeester en schepenen akkoord gaat met de aansluiting word je hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en word je gevraagd het aansluitingsrecht te betalen.

Wanneer de dienst Financiën je betaling ontvangen heeft, wordt je vergunning opgestuurd en mag je de aansluiting uitvoeren. Je moet aan de dienst Publieke Ruimte doorgeven wanneer de aansluiting zal gebeuren zodat een controle op de uitvoering mogelijk is.

Wanneer je voor de aansluiting in de openbare weg dient te werken, moet dit door een erkende aannemer wegeniswerken uitgevoerd worden. Je dient deze werken aan te vragen en dat kan via www.overijse.be/ingebruikneming-openbaar-domein.

Wat meebrengen

Keuringsattest van de privéwaterafvoer.

Kostprijs

371,84 EUR aansluitingsrecht.

Documenten