Rooilijn

De rooilijn is de grens tussen private eigendom en openbaar domein. De rooilijn wordt per straat bepaald door middel van een rooilijnplan. Voor informatie waar de rooilijn gelegen is, kan je terecht bij de dienst Publieke Ruimte.