Overzicht Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (RUP's)

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP?

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in jouw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kan er worden gebouwd, hoe hoog en hoe uitgebreid, …

Een RUP is dus een plan dat de toekomst van een gebied of wijk bepaalt. Alle toekomstige ontwikkelingen, binnen welke termijn ook, zullen aan dit plan getoetst worden.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's). Deze gemeentelijke RUP's vertrekken altijd vanuit de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Door het opmaken van een RUP concretiseert de gemeente Overijse haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP's zullen mettertijd de vroegere gewestplannen en BPA's vervangen.

Uitvoeringsplannen in procedure

Vanaf de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt er een procesnota opgemaakt. De procesnota geeft de stappen in het planningsproces weer. Ook tijdens een publieke raadpleging of openbaar onderzoek kunnen de plannen hier geraadpleegd worden.

Goedgekeurde plannen

Je vindt een overzicht van alle plannen en verordeningen op de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Overzicht gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

RUP 01 BIA

RUP 02 't Kasteel

RUP 03 Hagaard

RUP 04 Stationsplein

RUP 06 Centrum Maleizen

RUP 07 Zonevreemde bedrijven

RUP 08 Solheide - Nekkedelle

RUP 11 Toeristische poort

RUP 12 Varenslaan

Raadpleeg alle provinciale en Vlaamse ruimtelijke uitvoeringsplannen

Je vindt een overzicht van alle Vlaamse plannen en verordeningen op de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.