Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en bijzonder plan van aanleg (BPA)

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in jouw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kan er worden gebouwd, hoe hoog en hoe uitgebreid, …

Een RUP is dus een plan dat de toekomst van een gebied of wijk bepaalt. Alle toekomstige ontwikkelingen, binnen welke termijn ook, zullen aan dit plan getoetst worden.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's). Deze gemeentelijke RUP's vertrekken altijd vanuit de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Door het opmaken van een RUP concretiseert de gemeente Overijse haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP's zullen mettertijd de vroegere gewestplannen en BPA's vervangen.

Je kan de voor Overijse geldende RUP's digitaal inkijken of op de Omgevingsdienst.