Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan Overijse

Wat is een ruimtelijk structuurplan? 

Het ruimtelijk structuurplan probeert op enkele pertinente vragen over de invulling van de ruimte in Overijse een antwoord te bieden. Het is geen plan in de enge zin van het woord, maar het is een beleidsdocument dat vertelt hoe we in de toekomst onze ruimte willen organiseren.

Besluit tot Goedkeuring

Goedkeuringsbesluit Deputatie

Documenten

GRS Begrippen

GRS Bindend

GRS informatief

GRS richtinggevend

Kaarten

GRS Kaarten 01

GRS kaarten 02