Samen maken we de mobiliteitsswitch

Wat is de mobiliteitsswitch?

Met de mobiliteitsswitch wil Vlaanderen inzetten op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Dat gebeurt door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op plaatsen waar er meer reizigers vertrekken of aankomen wordt er ingezet op snellere en frequentere bus- en tramverbindingen. Op minder drukke plaatsen komt er flexvervoer. Flexvervoer sluit aan op de bus- en tramverbindingen van De Lijn en is de oplossing voor plaatsen waar op bepaalde tijdstippen geen bus of tram van De Lijn passeert. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of deelwagen om een deel van je route af te leggen.

Door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen, rijden er minder lege bussen en trams rond én worden drukke lijnen beter bediend. Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, bedrijventerreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen.

Het slim combineren van trein, tram, bus, deelfiets en deelwagen

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. Combimobiliteit betekent dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan de trein, tram, bus, een deelfiets of deelwagen. Maar ook je eigen fiets gebruiken en wandelen horen erbij.

Vlot reizen met Hoppin

Hoppin bundelt al deze oplossingen voor het openbaar vervoer onder één herkenbare naam. Hoppin maakt combimobiliteit vlotter, eenvoudiger en tastbaarder voor de reiziger. De naam verwijst naar de manier waarop we ons in de toekomst zullen verplaatsen met het openbaar vervoer. We zullen 'hoppen' van het ene op het andere vervoermiddel.

Vlot overstappen doe je op een Hoppinpunt. Hier komen verschillende vervoermiddelen samen. Je ziet de Hoppinpunten hier en daar al in Vlaanderen en herkent ze aan de paarsgroene Hoppinzuil met het logo van Hoppin. Op de Hoppinzuil vind je info over alle vervoermiddelen die op dat Hoppinpunt beschikbaar zijn.

Op elk Hoppinpunt is een fietsenstalling aanwezig. Zijn er parkeerplaatsen aan het Hoppinpunt? Dan is er ook een plaats voor personen met een mobiliteitsbeperking. Op sommige Hoppinpunten vind je ook extra diensten.

Hoe wordt dit aangepakt in onze regio?

Het openbaar vervoer is op maat van je regio. Daarom werden in 2019 de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in vijftien vervoerregio's. Dat zijn clusters van steden en gemeenten die de mobiliteit op lokaal, regionaal en Vlaams niveau op elkaar afstemmen. Binnen elke vervoerregio werken de steden en gemeenten samen aan een één mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen. Onze gemeente behoort tot de vervoerregio Leuven.

De vervoerregio's zitten samen met de lokale besturen aan het stuur van de mobiliteitsswitch. Zij kennen als geen ander de noden van hun inwoners, verenigingen en bedrijven. Ze stellen een regionaal mobiliteitsplan op en regelen het vervoer in de regio: van de bus, tram en het flexvervoer tot de infrastructuur (wegen en fietspaden) en het goederenvervoer.

Timing mobiliteitsswitch

Tegen juli 2023 moet alles klaar zijn om de mobiliteitsswitch te maken. Intussen werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de praktische uitwerking. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar 2022.

Meer weten?

Neem een kijkje op www.mobiliteitsswitch.be.