Samen Veerkrachtig!

We hebben allemaal sterktes waar we trots op mogen zijn. Alleen zien we ze soms niet of lijken ze vanzelfsprekend. Onder het motto ‘samen veerKRACHTig’ nodigen we mensen uit om hun kracht te ontdekken, roepen we hen op om samen trots te zijn op deze krachten -groot en klein- en om ze ook in te zetten om anderen te helpen.

Ook Overijse zet dit jaar haar schouders onder het initiatief en vestigt tijdens de 10-daagse extra aandacht op het belang van veerkracht en de mate waarin we kunnen omgaan met stress, tegenslagen, …

De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid is een gezamenlijk initiatief van verschillende Vlaamse organisaties die, elk vanuit hun eigen invalshoek, werk maken van een geestelijk gezond Vlaanderen: Te Gek!?, LOGO, Vlaams Instituut Gezond Leven. 

Activiteiten

Fototentoonstelling Mozaiëk - van 1 tot 12 oktober
Reizende fototentoonstelling van Leo De Bock over mensen met dementie, die mensen met dementie tonen in hun volwaardig mens-zijn. De expo is te bezichtigen tussen 1 en 12 oktober in de cafetaria van het WZC Mariëndal, tussen 14 en 16.30 uur.

Kennisbeurs: Zorgvolmacht - dinsdag 4 oktober om 14 uur
Door ziekte, ongeval of ouderdom kan je in een situatie terechtkomen waarin je niet langer in staat bent om je financiële zaken of goederen te beheren.
Op maandag 4 oktober organiseert “Kennisbeurs-Druivenstreek“ een infonamiddag over de voorzorgen die je kan nemen om je in dergelijke gevallen te beschermen.

Chemodag is de beste dag van de week - donderdag 20 oktober om 20.30 uur
Toen Liesbeth Van Impe de diagnose ‘borstkanker’ kreeg, vielen er veel dingen in duigen maar ze dacht nooit: ‘hier ga ik een boek over schrijven’. De diagnose is dus niet de enige verrassing gebleken, want anderhalf jaar later was ‘Chemodag is de beste dag van de week’ een feit. TG Wuivend Riet maakte op basis van het boek deze pakkende voorstelling. Liesbeth's nuchtere, praktische kijk op haar ziekte heeft haar erdoor getrokken. Dit is geen verhaal over positief denken, want daar trekt kanker zich maar weinig van aan. Dit is het verhaal over een jaar op krukken, over de plaats van ziekte en gebrek in een Insta-perfecte wereld. 

Ja of JA? - vrijdag 28 oktober om 20.30 uur
Frederik Imbo toont in deze  lezing hoe je een nee ombuigt in een ja. Want je zal zien: nee leidt tot spanning, ja tot ontspanning. Een nee-houding is probleemgericht, een ja-houding oplossingsgericht.
Tijdens deze interactieve sessie sta je stil bij de beleving van jouw geluk.
In samenwerking met de Welzijnsraad.

Infosessie Verder na Verlies - donderdag 13 oktober om 20 uur
Rouwen om iemand die je dierbaar is, doet pijn en gaat gepaard met verdriet. Lotgenoten kunnen voor troost, herkenning en verbondenheid zorgen. Een praatgroep met lotgenoten biedt je de kans om ervaringen te delen en elkaar te steunen. Tijdens deze eerste infosessie kom je meer te weten over de praatgroepen die in het najaar plaatsvinden.

Radio çava?! - vrijdag 28 oktober om 15 uur
Muziek, therapie voor de ziel! Welke muziek heeft jou geholpen en helpt je nu nog steeds tijdens moeilijke momenten? Of misschien denk je wel aan andere dingen die jou hielpen?
Radio çava?! wil deze muziek tot bij jou brengen en joù naar de muziek brengen. Wil je graag je verhaal delen en zo misschien anderen inspireren? Of heb je misschien een hulpvraag die je graag zou stellen? Een live radio die luistert staat voor je klaar!

De gezondste wandeling - doorlopend
Wandelen is een eenvoudige manier om je gezondheid én geest een positieve boost te geven! De gezondste wandeling doet daar nog een schepje bovenop: deze interactieve wandeling van ongeveer 7 km brengt je langs zeven stops met aan elke halte een QR-code met tips, informatie, geluids- of videofragmenten over een gezondheidsthema.

Troostplekken - doorlopend
Een  troostplek is een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is. Het is een plek waar iedereen die rust, troost, het psychisch moeilijk heeft of even wil bezinnen terecht kan. Je vindt op verschillende plaatsen in onze gemeente een troostplek.