Leesbevorderingskoffer - Schatkist

De schatkist

De schatkist is een leesbevorderingskoffer voor het tweede leerjaar. De koffer bevat een 30-tal schatten van de Bibliotheek: verhalende boeken, informatieve boeken, tijdschriften, strips...

De schatkist werd samengesteld met leesplezier als belangrijkste doelstelling. We willen het lezen promoten door er iets leuks van te maken, door de leerlingen spelenderwijs te stimuleren boeken te ontdekken en plezier te ondervinden tijdens het lezen.

Met deze koffer willen we niet enkel het individuele kind stimuleren om met de boeken aan de slag te gaan, maar ook het groepswerk bevorderen.

Als leerkracht kan je het geheel een beetje sturen, maar er moeten geen correcties uitgevoerd worden. Alles draait om leesplezier!

Inhoud

In de schatkist vind je:

  • Een dertigtal boekjes
  • Een driedelig spelbord
  • Hulpkaartjes om de hindernissen op het spelbord te ontmantelen
  • Een infomapje voor leerkrachten
  • Een dertigtal opdrachten (voor elk boek een opdracht)
  • Een mapje met oplossingen 

Opdrachten

Het thema van deze schatkist is 'De ridder op queeste'. Op het spelbord vindt de ridder in de boekenkoffer (rechts onderaan) een brief voor de koning. Hij moet die zo snel mogelijk naar het kasteel (links bovenaan) brengen. Onderweg komt de ridder echter heel wat hindernissen tegen! Door een boek te lezen en een opdracht uit te voeren, verdienen de leerlingen een kaartje om te hindernissen te ontmantelen. Zo kunnen ze de weg naar het kasteel vrij maken en de koning bereiken.

De opdrachten die bij de boeken horen bestaan zowel uit denkopdrachten als uit doe-opdrachten. Eenzelfde opdracht kan door meerdere kinderen gekozen worden. Niet alle opdrachten moeten uitgevoerd worden. Er zit ook 1 klassikale opdracht bij. Elke leerling kan zo zelf of samen met de leerkracht een boekje kiezen dat past bij zijn/haar interesses en leesniveau.

Schatkist reserveren

Wil jij graag aan de slag met de schatkist in jouw klas? Stuur dan een mailtje naar bibliotheek@overijse.be 
We spreken dan samen af wanneer en voor hoe lang de schatkist een plaatsje in jouw klasbib krijgt!

Meer info? Contacteer een medewerker van de Bibliotheek!