Schoolbuddies

Volgend schooljaar gaan we van start met 'Schoolbuddies', een nieuw project dat ouders helpt om hun band de versterken met elkaar, de school en de buurt. De Gemeentelijke Basisschool Overijse is de eerste school in Overijse die dit als proefproject uitrolt.

Wat zijn Schoolbuddies?

Een schoolbuddy helpt ouders om zich meer verbonden te voelen met de school, andere ouders en de buurt. Als buddy word je een maatje voor ouders. Je luistert naar wat er leeft, helpt hen hun sociale netwerk te vergroten en moedigt hen aan om deel te nemen aan activiteiten. Schoolbuddies krijgen hiervoor training en ondersteuning van een ervaren partnerorganisatie.

Hoe?

Schoolbuddies werken samen aan verbinding tussen ouders, school en de buurt, door deelname aan activiteiten binnen en buiten de school.
Dit kan op verschillende manieren:

  • Je zet in op persoonlijk contact met ouders om hen goed te leren kennen, hun talenten en noden.
  • Je vraagt aan ouders hoe ze ‘ouderbetrokkenheid’ zien en wat ze graag zelf willen doen.
    Je ondersteunt hen om actief deel te nemen. Dit kan vanalles zijn - zoals meegaan op uitstap, voorlezen in de klas, helpen op opendeurdagen, een schoolfeest mee organiseren, samen met andere ouders een activiteit opstarten,…
  • Je helpt met het begrijpen van de schoolcommunicatie. Dit kan door met een ouder een schoolbrief te lezen. Maar ook door samen met de schoolbuddies het perspectief van ouders te delen met de school. Zo kan de communicatie afgestemd worden op hun noden.
  • Je geeft ouders informatie over het vrijetijdsaanbod voor kinderen door contact met Pin vzw (*) en andere organisaties.  Je kan ook samen de bib bezoeken, naar een voorstelling gaan in CC Den Blank, naar een vereniging of sportclub, ...
  • Je creëert een gezellige sfeer met andere schoolbuddies en helpt ouders de weg te vinden naar naar elkaar. Je organiseert ontmoetingsmomenten tussen ouders op/buiten school. Wat je doet dat bepaal je samen. Samen een activiteit op school organiseren, naar de speeltuin gaan, fietsen of wandelen,… Dit soort (georganiseerde) activiteiten is ook een fijne manier om het Nederlands te oefenen.

Ben jij een buddy?

Iedereen kan schoolbuddy worden. Ouder, grootouder, buurtbewoner, (oud-)leerkracht, ... Je link met de school kan direct of indirect zijn, zolang je maar een groot hart voor anderen hebt en mee wil werken aan een open, verbindende sfeer in de school en in onze gemeente. We zoeken verschillende vrijwilligers die samen met andere schoolbuddies ouders ondersteunen, met als centrale contactplaats de school

Wil je graag schoolbuddy worden? We zoeken nu vrijwilliger voor schooljaar '24-'25 in de GBO. 

Hoe stel ik me kandidaat als buddy?

Stel je voor 15 september kandidaat via het online inschrijvingsformulier: 

Inschrijvingsformulier project schoolbuddies

De zorgcoördinator van de school neemt nadien contact op voor een verkennend gesprek. Samen bepaal je hoeveel tijd en energie je hebt om schoolbuddy te zijn. We streven naar 10 contactmomenten met ouders/gezinnen, daarbij luisteren we graag naar wat haalbaar is voor jou.

Plan Samenleven

Dit proefproject maakt deel uit van Plan Samenleven, een project waarmee de Vlaamse Overheid lokale besturen ondersteunt om samenleven in diversiteit te bevorderen. Het zet in op inburgering en integratie, met ruimte voor diversiteit en inclusie in onze samenleving.
Dankzij de brug naar het onderwijs, kunnen we rechtstreeks inspelen op de noden aan kwetsbare gezinnen en kinderen. Om die reden maakt het ook deel uit van de strategie die we in het kader van Kindvriendelijke Gemeente uitgewerkt hebben.  

(*) Pin vzw (Partners in Integratie) is er voor nieuwe inwoners. Pin vzw geeft meer informatie over het vrijetijdsaanbod van de gemeente, maar ook over het schoolaanbod en Nederlandse taallessen.