Sessie Deelmobiliteit

Samenvatting

Deelmobiliteit staat nog in zijn kinderschoenen in Overijse. Maar vanuit de hogere overheid worden we wel gemotiveerd om hier mee aan de slag te gaan.

In deze sessie deden we een eerste verkenning: waarom zouden Overijsenaren wel of niet gebruik maken van deelwagens, -fietsen en/of -steps?

Alle input die naar boven kwam wordt meegenomen door de medewerker mobiliteit bij de eventuele uitwerking van een plan. De meeste adviezen die hieronder verwoord zijn, zullen dus niet meteen in uitrol gaan, maar hangen samen met de realisatie van het uit te werken plan.

Vervolg

Gevolgd

Voorstel/adviesOordeel van het college van burgemeester en schepenen (actie/adviestraject)Concreet
SensibilisatieActieOm een deelmobiliteit een kans te geven, zal er ook een mentaliteitswijziging nodig zijn. Overijsenaren gebruiken veel de wagen. Een grote sensibiliseringscampagne is dus nodig.
Uitrol deelsysteem wagens en fietsenActieEr is op dit moment nog geen deelsysteem in gemeente. Er is een eerste op komst op het Stationsplein via hogere overheid. Verdere uitrol van een deelsysteem op andere locaties moet daarna bekeken worden. Dit vraagt een doordacht traject. We wachten de ervaringen met het eerste deelpunt af.
Biedt als gemeente geen deelsysteem voor steps aanGeen actieHet college volgt dit oordeel en zal dus geen werk maken van een deelsysteem voor steps.

Niet gevolgd

Voorstel/adviesMotivering (waarom werd dit voorstel niet gevolgd?)
De deelnemers gaven verschillende locaties mee die als goed zouden worden kunnen ervaren om een deelsysteem aan te bieden.

Op dit moment heeft dit geen prioriteit. We gaan hier momenteel dus niet verder mee aan de slag. We wachten de ervaringen met het eerste deelpunt in het centrum af en bekijken dan een eventuele verdere uitrol.

De locaties die werden meegeven worden uiteraard wel bijgehouden zodat ze gebruikt kunnen worden wanneer nodig.

Via testpoule kunnen burgers een elektrische fiets lenen gedurende een korte periode (vb. een maand) en zo kennismaken om gedragswijziging uit te lokken

Dit vraagt veel om dit op een goede manier te laten doorgaan. Het college staat achter het idee, maar het is op dit moment geen prioriteit.