Sessie Klimaatplan

Samenvatting

Overijse schrijft momenteel aan een nieuw klimaatplan 2030. We hebben de ambitie om vooral te focussen op acties die effectief een verschil kunnen maken.

Tijdens de sessie werd gewerkt rond 3 thema's, nl. bewustzijn, rechtvaardigheid en netwerking.

Met volgende input als resultaat en ideeën:

 • Bewustzijn:
  • Ieder dak vol zonnepanelen (hoe meer panelen in het straatbeeld hoe meer het bewustzijn groeit)
  • Isoleren (alle andere besparingen zijn ondergeschikt)
  • STOP-principe (ifv mobiliteit)
 • Rechtvaardigheid:
  • Leefbaarheid wonen en verplaatsen
  • Communicatie mag intenser
  • Drempels verlagen ifv deelmobiliteit, deelwonen, laadpunten, sorteren, OV
  • Idee: belastingbeleid: op basis van inkomen/bezit + subsidies om bijvoorbeeld de bouwnormen te halen
  • Middelen van burgers: op goede manier ondersteunen om hun geld in te zetten voor collectief rendement (Druifkracht)
  • Problematiek renovatiemogelijkheden van de huurwoningen
  • Oudere inwoners zien op tegen grote investering en werken (trajectbegeleiding nodig)
 • Netwerking:
  • Communicatie:
   • Gedragsdriehoek:
    • publiceren in Overijsenaar vb. barometer: stand van zake van doelstellingen
    • dashboard FPC koppelen aan de website van de gemeente
    • zicht op stand van zake van andere gemeenten --> aanzetten tot
   • communicatie van de gemeente gaat nu vooral over wat de gemeente doet --> meer vertrekken vanuit wat de burger doet
  • Subsidies:
   • Weg? --> loket gemeente uitbreiden tot infolijn voor alle mogelijke subsidies
   • Veel? Overzicht in krantje gemeente
   • Mensen moeten het bos door de bomen nog zien (ontzorging)
  • Fiets:
   • Fietspaden (wegdek) verbeteren
   • Veilige fietsstallingen
   • Deelauto eventueel als oplossing
   • Met de fiets naar het werk zorgt voor stijging levenskwaliteit (files, conditie, …)
   • Huurfietsen uittesten à handelaars betrekken in netwerk
   • Gratis fietsherstelplaats (kringwinkel)
  • Trajectbegeleiding bij renovatie

Vervolg

Al deze input wordt mee opgenomen bij de opmaak van een nieuw klimaatplan 2030. Wens je hier nog aan mee te werken? Laat het zeker weten via de OverijseOverlegt-databank.