Sessie Klimaatplan

Samenvatting

Overijse schrijft aan een nieuw klimaatplan voor de Druivenstreek. We hebben de ambitie om vooral acties die het grote verschil kunnen maken hierin op te nemen.

Tijdens de sessie werd vooral gefocust op acties die in te zetten in functie van 3 thema's, nl. bewustzijn, rechtvaardigheid en netwerk.

Met volgende input als resultaat en ideeën:

 • Bewustzijn:
  • Ieder dak vol zonnepanelen
  • Isoleren (alle andere besparingen zijn ondergeschikt)
  • STOP-principe (ifv mobiliteit)
 • Rechtvaardigheid:
  • Leefbaarheid wonen en verplaatsing
  • Communicatie mag intenser
  • Drempels verlagen ifv deelmobiliteit, deelwonen, laadpunten, sorteren, OV
  • Idee: belastingbeleid: op basis van inkomen/bezit + subsidies om bijvoorbeeld de bouwnormen te halen
  • Middelen van burgers: op goede manier ondersteunen om hun geld in te zetten voor collectief rendement (Druifkracht)
  • Problematiek renovatiemogelijkheden van de huurwoningen
  • Oudere inwoners zien op tegen grote investering en werken (trajectbegeleiding nodig)
 • Netwerk:
  • Communicatie:
   • Gedragsdriehoek:
    • publiceren in Overijsenaar vb. barometer: stand van zake van doelstellingen
    • dashboard FPC koppelen aan de website van de gemeente
    • zicht op stand van zake van andere gemeenten --> aanzetten tot
   • communicatie van de gemeente gaat nu vooral over wat de gemeente doet --> meer vertrekken vanuit wat de burger doet
  • Subsidies:
   • Weg? --> loket gemeente uitbreiden tot infolijn voor alle mogelijke subsidies
   • Veel? Overzicht in krantje gemeente
   • Mensen moeten het bos door de bomen nog zien (ontzorging)
  • Fiets:
   • Fietspaden (wegdek) verbeteren
   • Veilige fietsstallingen
   • Deelauto eventueel als oplossing
   • Met de fiets naar het werk zorgt voor stijging levenskwaliteit (files, conditie, …)
   • Huurfietsen uittesten à handelaars betrekken in netwerk
   • Gratis fietsherstelplaats (kringwinkel)
  • Trajectbegeleiding bij renovatie

Vervolg

Al deze input wordt mee opgenomen bij de denkoefening die gekoppeld is aan het schrijven van het klimaatplan. Wens je hier nog aan meewerken? Laat het zeker weten via de OverijseOverlegt-databank.