Sessie Psychisch Welzijn

Samenvatting

In oktober vindt zoals elk jaar de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats. Aangezien Overijse ook een Gezonde Gemeente is, willen we hier graag op inzetten.

Tijdens deze sessie werden ideeën geopperd voor acties waarmee we tijdens deze 10-daagse aan de slag zouden kunnen gaan. Maar er werd ook nog verder nagedacht, het bleef niet enkel bij ideeën voor de 10-daagse.

Vervolg

Gevolgd

Voorstel/adviesOordeel van het college van burgemeester en schepenen (actie/adviestraject)Concreet
Een goede sociale kaart die op een laagdrempelige manier toegankelijk is.

Actie

(In afwachting van de realisatie van het Welzijnshuis. Want eens dat dit er is, zou de functie van een sociale kaart hier moeten worden kunnen opgevangen.)

We verspreiden actief het materiaal van LOGO Zenneland in afwachting tot het Welzijnshuis op poten is gezet.
Ondersteuning en aanspreekpunt voor studenten tijdens het blokken.

Actie

Blokplekken voorzien we al. We zullen in de toekomst samenwerken met de jeugdwelzijnswerker van het JAC. Hij/Zij kan hier aanwezig zijn op deze momenten. Er wordt ook nagedacht over een goede communicatiecampagne.
Bied meer aan rond rouw en verlies

Actie

In samenwerking met het CAW wordt er bekeken welk materiaal hiervoor ontwikkeld kan worden. We hopen dit materiaal ook uitleenbaar te maken zodat burgers die hier baat bij hebben, hier vlot toegang toe kunnen krijgen.

Daarnaast denken we ook aan een aanbod te voorzien op onze troostplekken die recent werden opgezet in Overijse. Denk maar aan troostmomenten, sprekers, ....

Burenactie in functie van ontmoeten, onderlinge solidariteit en betrokkenheid. Plaats bijvoorbeeld meer banken in Overijse.

Actie, we wachten niet op de uitrol rond buurtgerichte zorg maar gaan hier al eerder mee aan de slag.

De administratie werkt aan een voorstel voor de actie om meer banken in Overijse te kunnen plaatsen. We beogen een brede aanpak die meteen ook buurtbewoners met elkaar in contact laat treden.

Het college heeft gevraagd om deze actie apart nog eens voor te leggen. Eens goedgekeurd, kunnen we hiermee aan de slag.

Voorzie yogalessen die niet commercieel zijn en vrij toegankelijk

Actie

De gemeente is geen organisator van sporten. Maar promoot het sporten wel. Daarom zal bekeken worden of yoga kan worden opgenomen in het aanbod van Overijse Sport. In tussentijd komt het ook al aan bod om tijdens de parkenparade.

Niet gevolgd

Voorstel/adviesMotivering (waarom werd dit voorstel niet gevolgd?)