Sluikstorten

Sluikstorten is hinderlijk voor onze bewoners en voorbijgangers, nefast voor de natuur en de opruiming kost de gemeente, en dus uiteindelijk ook de burger, geld. Het gemeentebestuur bindt al jaren de strijd aan tegen sluikstorters.

Wat is sluikstorten?

Zodra je afval ergens achterlaat, opslaat of stort op een manier die niet aan het politiereglement voldoet, spreken we van sluikstorten. Enkele voorbeelden: bouw- en sloopafval, matrassen e.d., illegaal storten in een bos of gewoon langs de straat, huishoudelijk afval dumpen in openbare vuilnisbakken, frituurolie of andere gevaarlijke vloeistoffen in de rioolputten gieten, verkeerd aangeboden en niet opgehaalde huisvuilzakken buiten laten staan, gras- en tuinafval dumpen in de wegberm, ...

Wat kan het kosten?

Naast de veroordeling tot een boete of een andere straf, zal de overtreder ook moeten instaan voor de kosten van het opruimen en/of reinigen. Dat kan hoog oplopen. De tarieven gaan van 100,00 EUR (hondenpoep en zwerfvuil zoals blikjes, papiertjes) tot meer dan 500,00 EUR (opruimen van grotere en/of gevaarlijke sluikstorten).

Hoe sluikstorten melden?

Sluikstorten kan je ofwel rechtstreeks ofwel via onze meldingskaart melden aan onze gemeentelijke diensten.

Je kan sluikstorten ook rechtstreeks melden aan de afvalintercommunale Interrand.

De gemeente/Interrand ruimt het sluikstort dan zo snel mogelijk op.

Documenten

  • algemeen_politiereglement___hoofdstuk_II.pdf
    pdf 213,1 Kb
    Downloaden