Sport- en beweegsite: doe mee

Binnen het meerjarenplan is het engagement aangegaan om stap voor stap de huidige sportinfrastructuur te vernieuwen. We gaan nu van start om de komende jaren aan dit project en het ontwerp verder te kunnen werken. Dat doen we gelukkig niet alleen. Samen met lokale partners - verenigingsleden, particuliere sporters, omwonenden, ... - en externe partners bekijken we alle opties om ervoor te zorgen dat deze toekomstplannen realiteit kunnen worden. 

Enquête

Wil je je persoonlijk steentje bijdragen? Vul dan zeker onderstaande bevraging in en help ons zo om zo veel mogelijk input te verzamelen in functie van de toekomstige sport- en beweegsite. Kom je naar de interactieve avond (zie onder)? Dan is de vragenlijst alvast een goede voorbereiding. De enquête is digitaal beschikbaar vanaf 15 november tot en met 15 december. Daarna worden de antwoorden ervan verwerkt en meegenomen in de verdere stappen van het project. 

Klik hier om de korte bevraging te starten.

Interactieve avond - Future Trend Sessie - 11 december 2023

Naast de vaste antennegroep, kunnen ook andere burgers hun mening delen. Dit kan op de interactieve inspraakavond op maandag 11 december. 
Op deze interactieve avond proberen we antwoorden te formuleren op de vraag "WAT/WELKE FUNCTIES moeten er komen op de toekomstige sport- en beweegsite?". Dit gebeurt door alle deelnemers mee te nemen in een 'future trend sessie'. Met een gespecialiseerde begeleiding inspireren we de deelnemers hoe sporten en bewegen in de nabije toekomst gaan evolueren. We denken samen na hoe zich dat vertaalt naar de context van een gemeente als Overijse. We proberen al een vertaalslag te maken naar de toekomstige site. Op die manier is het toekomstige ontwerp zeker klaar om een paar jaar mee te gaan.

 • datum: maandag 11 december - 19 uur
 • locatie: Kamp Kwadraat
 • inschrijvingen: mogelijk vanaf 15 november via dit inschrijfformulier

Antennegroep

De antennegroep is een groep van lokale experten die het college van burgemeester en schepenen rechtstreeks zullen adviseren in dit project. De leden zijn representatief voor de bevolking van Overijse, met zowel leden van lokale sportverenigingen, particulieren, ... als lid. Er worden met deze antennegroep 2 avondvergaderingen gepland in 2023, waarvan de eerste bijeenkomst op woensdag 22 november doorgaat. In 2024 worden nog 3 avondvergaderingen gepland.

De antennegroep zal aan de slag gaan met de input die verkregen wordt uit de enquêtes, de stakeholdergesprekken en de interactieve inspraakavond(en).  Op basis van al deze input probeert de antennegroep de juiste keuzes voor te bereiden en, vergezeld van de juiste argumenten, te adviseren. De leden van de antennegroep dienen hun argumentaties te maken op basis van het algemeen belang. De antennegroep wordt hiertoe begeleid door een externe expert die gespecialiseerd is in 'sporten en bewegen in de toekomst'.

Wil je als burger deel uitmaken van deze antennegroep? Dat kan!

 • engagement
  • je kunnen vrijmaken voor in totaal 5 bijeenkomsten in 2023/2024.
   De eerste bijeenkomst staat gepland op 22 november 2023, de tweede in december. 
 • voorwaarden
  • een brede interesse hebben in sporten en bewegen
  • openstaan voor toekomstige nieuwe inzichten en evoluties van 'sporten' en 'bewegen'
  • bereid zijn om constructief mee na te denken in een kader dat bepaald wordt door het college
  • strategisch kunnen nadenken - je niet verliezen in details
  • bereid zijn om na te denken in functie van uiteenlopende doelgroepen
  • het algemene belang kunnen voorop stellen

Interesse? Stuur zo snel mogelijk een mailtje naar toekomst@overijse.be met als onderwerp 'antennegroep' + een beknopte motivering waarom je graag deelneemt aan deze antennegroep. Laat ook even weten wie je bent (leeftijd, band met sport, eventueel lidmaatschap in vereniging, ervaring, ...). Je krijgt per kerende aan antwoord of je geselecteerd bent.

Op de hoogte blijven

Kan je je niet vrijmaken voor de antennegroep en de geplande sessies, maar wil je wel op de hoogte gehouden worden van de volgende stappen in het traject? Laat dan hier je gegevens achter zodat we je op de hoogte kunnen houden.