Sport- en beweegsite Zuidflank: stand van zake

Binnen het meerjarenplan is het engagement aangegaan om stap voor stap de huidige sportinfrastructuur te vernieuwen. We gaan nu van start om de komende jaren aan dit project en het ontwerp verder te kunnen werken. Dat doen we gelukkig niet alleen. Samen met lokale partners - verenigingsleden, particuliere sporters, omwonenden, ... - en externe partners bekijken we alle opties om ervoor te zorgen dat deze toekomstplannen realiteit kunnen worden. 

Fase projectdefinitie (2023)

Eind 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen de projectdefinitie van de toekomstige sport- en beweegsite goedgekeurd (wat zit in scope voor de nieuwe sport- en beweegsite, welke functies moeten er minimaal aanwezig zijn in het gebouw en de omgeving).

Het college verwerkte hiervoor de input van volgende stakeholders en experten:

 • lokale onderwijsinstellingen (GITO, GBO, SMO)
 • lokale sportverenigingen (bevraagd via enquête en via een inspiratieavond)
 • lokale personal coaches en sportkinesisten
 • burgers uit Overijse (bevraagd via enquête)
 • gemeenteraadscommissie
 • sportfederaties (Cycling Vlaanderen,...)
 • externe expertise: bouwaannemers, fitnessuitbaters, sportfederaties, sportdiensten uit de omgeving,...

De conclusie is dat er niet alleen nood is aan een vernieuwde sporthal (gebouw), maar wel aan een toekomstgerichte sport- en beweegsite waar er naast ruimte voor sportverenigingen en scholen ook ruimte is voor andere sportende Overijsenaren.

De volledige goedgekeurde projectdefinitie vind je hier. De projectdefinitie handelt over de weerhouden functies voor sportgebouw en de recreatieve omgeving.

Vervolg in 2024

De input uit de projectdefinitie wordt in 2024 verwerkt in de volgende fases:

1. Fase RUP

Begin 2024 werd een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) opgestart dat de meest ideale locatie voor de nieuwe sport- en beweegsite moet bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met zaken als mobiliteit, ruimtelijke ordening, beperken van potentiële overlast,...  Het vinden van een ideale locatie om de toekomstige sportbehoeften te realiseren staat hierbij centraal. Hiertoe is een goed uitgeschreven projectdefinitie (zie boven) een noodzakelijk startpunt.

2. Fase financiering en exploitatie

Op basis van de goedgekeurde projectdefinitie worden ook alle toekomstgerichte investeringskosten en uitbatingskosten zo goed als mogelijk in kaart gebracht. Er wordt in deze fase onderzocht naar een financiële optimalisatie van de goedgekeurde projectdefinitie. Op basis hiervan kunnen er eventueel bijsturingen gebeuren.

Concrete zaken die in deze fase onderzocht worden zijn o. a.: subsidiekanalen, gemeentelijke meerjarenplanning, samenwerkingen met partners voor financiering en/of exploitatie,...

3. Fase behoeftebepaling

Op basis van de goedgekeurde projectdefinitie worden de behoeftes van de toekomstige sport- en beweegsite verder gedetailleerd in kaart gebracht. Hiervoor worden in de loop van 2024 dieptegesprekken gevoerd met de stakeholders die van belang zijn voor de te realiseren projectdefinitie:

 • lokale sportverenigingen
 • lokale onderwijsinstellingen (o.a. GITO en SMO)
 • potentiële privé-uitbaters of partners (o.a. cafetaria, Cycling Vlaanderen, sportkinesisten/personal coaches, padel)
 • sportieve inwoners en buurtbewoners
 • jeugd en senioren

Antennegroep

De antennegroep is een groep van lokale experten die het college van burgemeester en schepenen rechtstreeks  adviseert in dit project. De leden zijn representatief voor de bevolking van Overijse, met zowel leden van lokale sportverenigingen, onderwijs, geïnteresseerde burgers ...

De antennegroep gaat in een 5-tal avondsessies aan de slag met de input die verkregen wordt uit de enquêtes, de stakeholdergesprekken, info van toekomstige partners of experten.  Op basis van al deze input probeert de antennegroep de juiste keuzes voor te bereiden en, vergezeld van de juiste argumenten, te adviseren. De leden van de antennegroep dienen hun argumentaties te maken op basis van het algemeen belang. De antennegroep wordt hiertoe begeleid door Griet Cappelle, een externe expert die gespecialiseerd is in 'sporten en bewegen in de toekomst'.

Volgende personen maken deel uit van de antennegroep:

 • Inge Lenseclaes en Sven Willekens (college van burgemeester en schepenen, waarnemende leden)
 • Marc Beernaert / Kris Neven (Sportraad Overijse)
 • Ellen Charlier
 • Jarne Cappittel
 • Laurens Christiaens
 • Peter Van den Berge
 • Quentin Dupont
 • Stefanie Larou
 • Xavier Heyrbaut
 • Deze groep wordt ook aangevuld met de inbreng van de sportmedewerkers van de gemeente Overijse: Tim Beeckmans - Eric Symons - Kim Van Caudenberg

Op de hoogte blijven

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de volgende stappen in het traject? Laat dan hier je gegevens achter zodat we je op de hoogte kunnen houden. 

Documenten

 • 2023_ProjectdefinitieDEF_website.pdf
  pdf 629,2 Kb
  Downloaden