Sporttoelage (voor werkingsjaar 2022-2023)

Jaarlijks kunnen sportvereniging volgende documenten indienen:

Luik 1: aanvraag lidmaatschap tot sportplatform en gemeentelijke erkenning

Luik 2: aanvraag voor toelagen tot kwalitatieve uitbouw van de sportwerking (sportsubsidies)

Luik 3: aanvraag voor toelagen tot kwalitatieve uitbouw van de jeugdsportwerking (jeugdsportsubsidies)

 

Luik 1: aanvraag lidmaatschap tot sportplatform en gemeentelijke erkenning

Als lid van het sportplatform (organisatie of individu) adviseer je het gemeentebestuur over sportgerelateerde zaken. Sportverenigingen kunnen bijkomend promotie maken via de gemeentelijke kanalen (website, Facebook, scholen,...) en worden beloond met extra subsidiepunten bij aanwezigheid op de vergaderingen. De aanwezigheid op de vergaderingen is geen een vereiste (meer) voor het lidmaatschap.

Organisaties die een aanvraag indienen

 • kunnen maximaal 5 verschillende personen benoemen als afgevaardigde leden;
 • mogen tot alle 5 de afgevaardigde leden naar de vergadering sturen;

Alle afgevaardigde leden ontvangen elk een agenda en een uitnodiging voor iedere bijeenkomst van het sportplatform (onder de voorwaarde dat ieder lid een e-mailadres heeft doorgegeven).

Opgelet! Enkel personen die aan volgende voorwaarden voldoen, kunnen afgevaardigd worden:

 • wettelijke meerderjarigheid;
 • actief lidmaatschap bij desbetreffende organisatie;
 • uitsluitend desbetreffende organisatie vertegenwoordigen als afgevaardigd lid, niet meerdere organisaties;
 • geen actief politiek mandaat.

Individuele leden die een aanvraag indienen

Als aangesloten lid (individu) ontvang je steeds de uitnodiging en de agenda van de bijeenkomst van het sportplatform. Aanwezigheid is niet verplicht.

Opgelet! Enkel personen die aan volgende voorwaarden voldoen, kunnen afgevaardigd worden:

 • wettelijke meerderjarigheid;
 • enkel zichzelf vertegenwoordigen;
 • actieve domiciliëring in gemeente Overijse;
 • geen actief politiek mandaat.

 

Luik 2: aanvraag voor toelagen tot kwalitatieve uitbouw van de sportwerking (sportsubsidies)

Luik 3: aanvraag voor toelagen tot kwalitatieve uitbouw van de jeugdsportwerking (jeugdsportsubsidies)

Opgelet! Om sportsubsidies aan te kunnen vragen moet de sportvereniging reeds een jaar gemeentelijk erkend zijn én ook tijdens het huidige sportseizoen over een lopende gemeentelijke erkenning (luik 1) beschikken.

Opgelet! Op jeugdsportsubsidies aan te kunnen vragen moet de sportvereniging reeds een jaar gemeentelijk erkend zijn én ook tijdens het huidige sportseizoen over een lopende gemeentelijke erkenning (luik 1) beschikken. Daarnaast moet de sportvereniging ook een aanvraag indienen voor het verkrijgen van sportsubsidies (luik 2) voor dezelfde periode.

Praktische afspraken

 • deadline jaarlijks vastgelegd op 1 oktober (reglementair bepaald);
 • een enkel exemplaar indienen per sportvereniging;
 • indienen van alle documentatie (formulier, bijlagen e.d.) enkel digitaal via sport@overijse.be;
 • formulieren enkel in originele documentformaat (MS-Excel) zoals gedownload;
 • bijlagen mogen afbeeldingen, foto’s en scans zijn, zolang deze in deftige kwaliteit weergegeven worden.