Spreekrecht gemeenteraad

Inhoud

Elke inwoner van de gemeente heeft het recht om, hetzij in persoonlijke naam, hetzij in naam van een vereniging zijn mening te laten horen over gemeentelijke aangelegenheden. Er wordt hiervoor bij aanvang van de zitting van de gemeenteraad maximaal vijf minuten per spreker uitgetrokken. Het onderwerp dient rechtstreeks of onrechtstreeks van gemeentelijk belang te zijn, met uitsluiting van elk particulier belang.

Procedure

Het spreekrecht moet je schriftelijk aanvragen, uiterlijk veertien dagen vóór de raadszitting, datum van afgifte en zitting niet inbegrepen. Nadien krijg je bevestiging dat het spreekrecht is aanvaard. Je dient dan vijftien minuten voor aanvang van de gemeenteraadszitting aanwezig te zijn in de raadzaal van het gemeentehuis (Justus Lipsiusplein 9).

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit d.d. 24 november 1992 - art. 10 reglement 'Openbaarheid van bestuur'.

Huishoudelijke reglementen, beheersovereenkomsten en codes