Financiële maatregelen alle erkende verenigingen en scholen

Omdat veel van onze lokale verenigingen getroffen zijn door de coronacrisis, namen we in juni 2020 reeds een aantal maatregelen om het verenigingsleven in onze gemeente financieel te ondersteunen. Deze maatregelen kunnen we nu geleidelijk aan uitbreiden aan de hand van de extra financiële middelen die we vanuit het Vlaamse Noodfonds hebben gekregen.

Overijse heeft zo'n 400.000 euro ontvangen uit het Vlaamse Noodfonds. De middelen zijn bedoeld om de sociale cohesie en het verenigingsleven in onze gemeente extra te bevorderen en zo naast onze getroffen jeugd-, cultuur- en sportsector het hele verenigingsleven te ondersteunen. Daarnaast kregen we ook nog een budget (ca. 28.000 euro) om in te zetten voor armoedebestrijding. In dialoog met de verenigingen, de dorps- en adviesraden en inwoners willen we deze middelen doordacht, evenwichtig en rechtvaardig verdelen en inzetten op plekken waar er aan deze doelstellingen actief gewerkt wordt.

De maatregelen bouwen verder op de reeds genomen maatregelen in juni 2020 en worden geleidelijk aan uitgerold. De betreffende doelgroepen werden per maatregel uitgebreid geïnformeerd.

Verdeling Vlaamse Noodfonds

 • Er wordt een uitleendienst voor erkende verenigingen uitgerold met materialen om coronaveilig evenementen te kunnen organiseren. Meer info hierover vind je hier.
 • Scholen en erkende verenigingen met meer dan 50 leden of 200 leerlingen kunnen eenmalig een doorstartpremie van max. 650 euro ontvangen. Scholen en erkende verenigingen met minder dan 50 leden of 200 leerlingen kunnen eenmalig een doorstartpremie van max. 300 euro aanvragen. Deze doorstartpremie dient om de heropstart van hun reguliere werking en socioculturele activiteiten te ondersteunen: met de premie kunnen kosten voor activiteiten of initiatieven die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 (deels) vergoed worden. Deze kosten moeten wel gestaafd kunnen worden om de premie te ontvangen. Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2021 ingediend worden via
  of via het formulier dat ter beschikking ligt aan het infopunt Vrije Tijd in CC Den Blank;
 • Er werd een buurtbudget voorzien per gehucht van 9.736,64 euro voor Eizer, 11.896,53 euro voor Jezus-Eik, 10.914,65 euro voor Maleizen, 7.019,04 euro voor Terlanen, 8.947,46 euro voor Tombeek en 25.485,68 euro voor Overijse centrum: dit budget zal integraal beheerd worden door de dorpsraden. Voor het centrum van Overijse werd hiervoor een werkgroep opgericht. Uit deze werkgroep werd de dorpsraad Overijse-centrum geboren.
 • Ter ondersteuning van de armoedebestrijding krijgen een aantal verenigingen die werken voor en met personen in een kwetsbare leefsituatie elk een eenmalige toelage. Voedselhulp vzw en het Rode Kruis ontvangen elk 5000 euro, Mozaïek Dementiecafé en Sportclub Druivenstreek krijgen elk 2000 euro. Aanvullend worden individuele voordelen aan inwoners verleend die extra schade hebben opgelopen tijdens de pandemie. Deze voordelen worden op maat en in overleg met de cliënt van het OCMW toegekend ter rechtstreekse ondersteuning van hun welzijn;
 • Ook de jeugdhuizen krijgen elk een eenmalige toelage van 650 euro. Er wordt eveneens budget voorzien voor de professionalisering van sportverenigingen en de vernieuwing van de folder over podiumkunsten;
 • Dansverenigingen die nood hebben aan extra locaties kunnen zich ook aanmelden voor financiële ondersteuning bij vrijetijd@overijse.be.

Reeds genomen (financiële) steunmaatregelen blijven gelden

Onderstaande steunmaatregelen werden reeds in juni 2020 genomen en blijven gelden voor alle erkende verenigingen in Overijse. Verschillende maatregelen werden verlengd in tijd.

 • De applaustoelage wordt verbreed: vanaf 2021 komen alle erkende verenigingen in aanmerking om een vernieuwend project in te dienen en gemeenschapsvorming te stimuleren. Ook buurtfeesten en buurtinitiatieven van particulieren kunnen een toelage krijgen. De uitbetaling ervan gebeurt gedeeltelijk door middel van gemeentelijke geschenkbonnen, waardoor we ook de lokale handelaars ondersteunen.
 • De jaarlijkse werkingssubsidies blijven even hoog: het budget voor de werkingssubsidies per sector blijft even hoog in 2021 als in 2020 en in 2019, ongeacht de impact van corona op de diverse jaarwerkingen. De subsidies zullen zoals altijd per sector verdeeld worden op basis van de geldende reglementen, of indien nodig een versoepeling daarvan.
 • Gratis gebruik socioculturele infrastructuur (WOC's,…): tot en met 31 augustus 2022 kunnen erkende verenigingen in Overijse onze socioculturele infrastructuur gratis gebruiken.
 • Gratis gebruik sportinfrastructuur (sporthal, voetbalvelden, …): tot en met 31 augustus 2022 moeten erkende sportverenigingen geen huur betalen voor het gebruik van onze sportinfrastructuur. Sportverenigingen die een concessieovereenkomst met ons hebben afgesloten, moeten geen vergoeding betalen tot en met 31 december 2021.
 • Vormingsaanbod rond communicatie en organisatie: per jaar willen we voor verenigingen een aantal gratis opleidingen aanbieden rond communicatie en organisatie. De inhoud van de opleidingen kan heel breed gaan: van hoe interessant beeldmateriaal maken of hoe je sociale media beheren, tot hoe leden te werven of hoe je evenement efficiënt te organiseren. Heb je als vereniging onderwerpen voor deze opleidingen waarover je graag meer zou willen weten? Laat het ons weten via vrijetijd@overijse.be;
 • In De Overijsenaar wordt elke editie een vereniging in de kijker gezet.

Suggesties welkom

Om ruimte te laten voor suggesties van verenigingen, dorps- en adviesraden en inwoners wordt een deel van het noodfonds voorlopig nog niet uitgegeven. Heb je zelf ideeën over hoe we de sociale cohesie en het verenigingsleven in onze gemeente extra kunnen bevorderen? Laat het ons weten via vrijetijd@overijse.be.

Documenten

 • 20201124_reglement_Doorstartpremie.pdf
  pdf 46,6 Kb
  Downloaden