Stikstofdecreet: impactscore

Op 23 februari 2024 trad het Vlaams Stikstofdecreet in werking. Dit decreet is van toepassing op alle omgevingsvergunningsaanvragen. Dit is het geval bij bouwaanvragen maar dus ook bij bv. het plaatsen van een zwembad, tuinhuis, …. In de toekomst zal de Vlaamse Overheid een lijst opmaken met projecten waarop het decreet niet van toepassing is. 

Impactscore

Concreet houdt dit in dat er bij de aanvraag tot omgevingsvergunning een 'impactscore' doorgegeven moet worden, aan de hand van een document waarin men de impact van het project op een speciale beschermingszone (zowel in opbouw als na voltooiing) berekent. Als deze impact te groot blijkt te zijn, dan dient er nog een passende beoordeling te gebeuren.

Het Stikstofdecreet en de bijbehorende maatregelen draagt bij aan de realisatie van de Europese "instandhoudingsdoelstellingen" voor beschermde natuurzones. Door de impact van stikstofuitstoot terug te dringen aan de hand van structurele, planmatige maatregelen wordt de natuur beter beschermd. 

Vragen?

Voor andere vragen kan je ook terecht bij onze omgevingsdienst via omgeving@overijse.be of op de website https://www.vlaanderen.be/stikstof-in-vlaanderen